< Takaisin hankkeisiin

Karelian Craft and Design Network
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeessa pyrittiin kehittämään ja nykyaikaistamaan Karjalan tasavallan matkamuisto- ja käsityöteollisuuden alaa ottamalla mallia eurooppalaisista, lähinnä suomalaisista parhaista käytännöistä tuotteiden suunnittelussa, jakelussa ja markkinoinnissa.

Keskeiset toimenpiteet

• Tutkimuksen laatiminen eurooppalaisista kokemuksista matkamuistoelinkeinon kehittämisessä, taustaselvitys Karjalan tasavallan matkamuistomarkkinoista, • Karelian Craft and Design Network -verkkosivujen, matkamuistotuotetietokannan ja nettikaupan luominen, • Kooridinaatiokeskuksen perustaminen Petroskoihin, sivutoimipisteiden ja neljän käsityöpajan avaaminen • Taideammattilaisten ja aloittelevien käsityöläisten koulutus ja konsultointi • Tuotekehitys ja näyttelyiden järjestäminen.

Hankkeen tulokset

Hanke teetti tutkimuksen eurooppalaisista kokemuksista matkamuistoelinkeinon kehittämisessä ja teki taustaselvityksen Karjalan tasavallan matkamuistomarkkinoista. Selvityksen pohjalta tehtiin julkaisu ja luotiin 201 käsityöläistä Karjalan tasavallan alueelta ja heidän matkamuistotuotteensa sisältävä tietokanta. Tietokanta liitettiin hankkeen laatimille Karelian Craft and Design Network -verkkosivuille http://crafts.karelia.ru/news eng.htm. Verkkosivuille tehtiin myös käsityö- ja matkamuistoverkkokauppa. Hanke perusti ja varusti käsityötyöpajoja pilottialueille Petroskoihin, Belomorskiin, Vienan Kemiin ja Aunukseen. Käsitöiden ja matkamuistojen laadun kehittämiseksi alueilla järjestettiin luentoja, seminaareja ja koulutuskursseja mm. kansanperinteistä, käsityötekniikoista, uusien matkamuistomallien kehittämisestä ja pakkaamisesta ja järjestettiin käsityöläisille tutustumiskäyntejä käsityö- ja muotoilujärjestöihin Suomessa. Käsityön ammattilaisille tarjottiin myös henkilökohtaista konsultointia. Pilottialueille luotiin taidekuraattorien verkosto, jossa suomalaiset ja venäläiset muotoilijat auttoivat käsityöläisiä kehittämään 75 uutta matkamuistoa. Tuotteet tehtiin suunnitellun ”Karjala-brändin” mukaisiksi ja brändille suunniteltiin oma logo. Kolmelle tuotteelle tehtiin liiketoimintasuunnitelmat pienimuotoista kokeilevaa tuotantoa varten. Hanke avasi Petroskoihin Karelian Craft and Design Network –koordinaatiokeskuksen ja yhteydenpitotoimistot alueille. Koordinaatiokeskus vastasi verkostotoiminnasta alueellisten yhteydenpitotoimistojen kanssa, jotka toteuttivat paikallisten matkamuistotuotteiden keräämisen ja levityksen toimimalla paikallisina matkamuistomyymälöinä matkailukaudella 2008. Uusista matkamuistotuotteista järjestettiin näyttely Petroskoissa. Hankkeen toiminnan aikana karjalaisten käsityöläisten välille syntyi verkosto ja toimistot ja koordinaatiokeskus jatkavat toimintaansa myös hankkeen jälkeen.Perustiedot


Lyhenne

Karelian Craft and Design Network

Hankkeen kokonaiskesto

2007-04-19 - 2008-11-19

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

299 730 € / €


Päätoteuttaja

FCG ISAI Consulting (Itä-Suomen Aikuisinstituutti Oy)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Center of Cultural Initiatives
Republican Center for National Cultures
Ministry of Culture of the Republic of Karelia
Karjalan tasavallan työvoimapalvelut
Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry