< Takaisin hankkeisiin

KARELIAN ADVENTURES – Wilderness Activities in Finland and Karelia
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hanke on kahdentoista Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueella toimivan ohjelmapalveluyrityksen yritysverkosto, jonka tavoitteena on yhteisen tuotemerkin alla harjoittaa kansainvälistä markkinointi- ja myyntityötä. Verkostoon liittyy myös majoitus- ja kuljetusyrityksiä. Yhteistä yrityksille on se, että jokainen toimii myös Karjalan tasavallan alueella. Hankkeessa keskeinen myynti- ja markkinointityötä tukeva toiminta on jatkuva tutkimus- ja selvitystyö, josta vastaavat AMK:n matkailun koulutus-ohjelman opiskelijat. Tutkimustyötä tehdään sekä yrityskohtaisten että yritysverkoston markkinointia tukevien tarpeiden perusteella. KARELIAN ADVENTURES -hankkeen keskeinen toimintaperiaate on konkreettisuus. Ydinasia muodostuu myyntityöstä, jossa yritysten tuotteet saatetaan hyvin tarkan kohderyhmävalinnan perusteella sekä kansainvälisille että kotimaisille markkinoille. Tätä ydinlankaa tukevat hankkeen muut toimenpiteet, joita ovat jatkuva tuotekehitystyö, markkinointia palveleva tutkimustyö ja venäläisen osapuolen kiinnittäminen sekä virkamies- että yritystasolla yhteiseen pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

KARELIAN ADVENTURES

Hankkeen kokonaiskesto

1998-01-01 - 1999-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

174 908 € / 48 604 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueen yritykset