< Takaisin hankkeisiin

Karelia Passage
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Värtsilän Niiralassa sijaitseva kansainvälinen raja-asema on Suomen kolmanneksi vilkkain raja-asema. Rajan ylittävän yritystoiminnan lisäämisen pullonkauloja Keski-Karjala-Sortavala seudulla olivat vapaan, yritystoimintaan osoitetun maa-alueen puuttuminen, erilaisten yritys- ja rajatoimintaa tukevien palvelujen puuttuminen ja rajatoimintojen rajallisuus sekä rahoituksen järjestäminen yritystoimintaa edistämään tarvittavan infrastruktuurin kohentamiselle. Karjalan Väylä -hankkeessa pyrittäisiin kartoittamaan yhteistyössä viranomaisten ja yrittäjien kanssa yhdyskuntatalouden ja elinkeinoelämän tarpeita ja suunnittelemaan maankäyttöä näistä näkökulmista lähtien.

Keskeiset toimenpiteet

• laatia Keski-Karjalan - Sortavalan alueen yhteinen, yrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä maankäytön suunnitelma.

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana muodostui maankäyttöpainotteinen kokonaiskäsitys siitä, miten rajanylityspaikka toimii ja minkälaiset kehittymisnäkymät rajatoiminnalla Värtsilä-Niiralan rajanylityspaikalla on sekä miten kehittämistoimintaa tulee jatkaa. Hankkeen toimesta laadittiin suunnitelmaraportti, joka tarkasteli alueen kehittämistä sekä maankäytöllisesti että laajemminkin pohjaksi kuntien tuleville kaavoituksille. Maankäytöllisen yhteistyön lisäämiseksi saatiin muodostettua vakiintunut toimintayhteys myös Sortavalan kaupungin johtoon. Hankkeen aikana kartoitettiin erityisesti yritys- ja asumistoimintojen sekä liikenteen kehittämisedellytyksiä lähinnä Onkamon ja Sortavalan välisellä alueella. Hanke selvitteli myös raja-alueen vetovoiman lisäämistä erityisesti keskikarjalaisesta näkökulmasta ja laati toimenpideohjelmaa houkuttelevuuden lisäämiseksi ja myönteisen kehityksen jatkumiseksi raja-alueella. Yhteistoiminta (rajanylittäjätutkimus, seminaarit ja neuvonpidot) rajapalvelukeskuksen kanssa loivat myös käsityksen siitä, mitkä ovat elinkeinoelämän odotukset ja miten elinkeinoelämän kehitys raja-alueella turvataan. Hankkeessa korostuivat rajapalvelutoimintojen ongelmat ja niiden ratkaisemiseksi tehtiin periaatelinjauksia, esityksiä ja toimenpidesuosituksia. Yhtenä keskeisenä asiana selvityksissä nousi esille tiestö, sen turvallisuus ja toisaalta liikenteen kitkaton sujuminen sekä miten voitaisiin yhdistää kantatien kehittäminen valtatieksi ja sen varaan tukeutuvan taajaman kehittäminen.Perustiedot


Lyhenne

Karelia Passage

Hankkeen kokonaiskesto

2002-01-01 - 2003-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

86 478 € / 60 535 €


Päätoteuttaja

Tohmajärven kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Sortavalan kaupunki