< Takaisin hankkeisiin

Kalevala Parks
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteina oli paitsi tukea Kalevalapuistojen nopeaa perustamista, myös luoda paikallinen malli puistopariyhteistyölle myös lisätä vienankarjalaisen ja kainuulaisen metsän kulttuurin ja sen muokkaaman luonnon tuntemusta ja arvostusta.

Keskeiset toimenpiteet

• Puistoripariyhteistyömallin luominen, • Ekologisesti ja kulttuurisesti kestävää käyttöä tukevan yrittäjäverkoston sekä toimintamallin luominen Hossan retkeilyalueen ja venäläisten toimijoiden välille, • Tietoisuuden lisääminen ainutlaatuisesta kainuulaisesta ja vienalaisesta erämaa-alueesta ja siihen liittyvästä elämäntavasta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen vilkas kanssakäyminen rajan yli loi hyvän pohjan tulevalle yhteistyölle. Kalevalapuistojen alueita ja projektia esiteltiin paljon ja yleinen tietoisuus Kalevalapuistoista saatiinkin lisääntymään, myös tiedotusvälineiden kiinnostus oli säännöllistä. Hankkeen aikana onnistuttiin luoman yhteydenpitoa suomalaisten ja venäläisten yrittäjien ja viranomaisten välille ja jatkossa yhteydenpito lieneekin helpompaa. Myös alueen kiinnostavuus luonto- ja matkailukohteena lisääntyi hankkeen myötä. Matkailuyhteistyötä tutkittiin hankkeessa monin tavoin, mm. tutustumalla potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja luontomatkailutuotteisiin sekä matkailun yleisiin edellytyksiin lähialueilla. Venäjän puolen Kalevalapuiston luonnon ja paikalliskulttuurin varaan on mahdollista rakentaa vetovoimaisia luontoretkipaketteja, yhteistyön edistämiseksi tärkeää rajanylitysmahdollisuutta Suomussalmen kohdalta tuotiin myös keskusteluissa esiin. Matkailuyhteistyön jatkumiselle on hyvät edellytykset, vaikkei yrittäjäverkostoa vielä hankkeen aikana saatukaan valmiiksi. Venäjän puolella Kostamuksen kaupunki toimi aktiivisesti Kalevalan kansallispuiston perustamiseksi Venäjällä, puisto perustettiinkin lopulta 3.7.2007. Puistolle nimettiin johtaja ja sillä on toimisto Kostamuksessa sekä jonkin verran henkilökuntaa. Suomen puolelle suunniteltu Kalevalapuisto oli käytännössä jo hankkeen aikana luonnonsuojelualuetta, mutta virallinen päätös saatiin vuonna 2014.Perustiedot


Lyhenne

Kalevala Parks

Hankkeen kokonaiskesto

2003-03-01 - 2005-10-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

336 252 € / 296 053 €


Päätoteuttaja

Metsähallitus, Pohjanmaan - Kainuun luontopalvelut
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kostamuksen kaupunkipiiri
Kostamuksen zapovednik
Kalevalan kansallinen piiri
Kainuun ympäristökeskus
Villi Pohjola (Wild North)
Suomussalmen kunta
Kainuun Museo