< Takaisin hankkeisiin

Kainuu is a cross-country skiing region
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeella toteutetaan Kainuun maastohiihtostrategiaa. Hankkeen tavoitteena on jatkaa jo aloitettua markkinointia Venäjälle uusien markkinointivälineiden kautta. Kainuun merkittävimmistä hiihtotapahtumista ja –tuotteista tuotetaan venäjänkieliset Internet-sivut, jotka linkitetään eri markkinointiorganisaatioiden sivuihin. Samat tuotteet esitellään myös kirjallisena versiona ja liitetään esim. Vuokatin Matkailukeskuksen ja Kainuu Travel Centerin markkinointiaineistoon. Venäjänkielistä latuinformaatiota parannetaan tuottamalla uuteen latujen luokitusjärjestelmään pohjautuen pilottiversio latukartasta. Projektin aikana järjestetään seminaari, johon kutsutaan 20 asiantuntijaa Karjalan eri piireistä (Pääteemoina mm.: massatapahtumien järjestäminen ja markkinointi, Vuokatti hiihdon valmennuskeskuksena, rajan yli hiihto matkailutuotteena). Hiihtotapahtumia ja –tuotteita kehitetään edelleen. Kainuun laturetket yhdistetään yhden markkinointinimen alle. Näille laturetkille laaditaan yhteiset laatukriteerit. Hiihtoviikkoja markkinoidaan yhteisesti sekä suoramainontaa että lehti-ilmoittelua käyttäen. Latuinformaatiota kehitetään laatimalla kuntien kanssa latujen laatuluokitusjärjestelmä Kainuun laduille. Tavoitteena on saada matkailijoille ja matkailuyritysten henkilökunnalle oikeaa informaatiota aukiolevista laduista. Laatuluokituksessa ladut jaetaan 4-5 luokkaan (kriteereinä ovat mm.: latujen kunnossapidon säännöllisyys, latujen aukioloaika, vaikeusaste, palvelut).

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Kainuu is a cross-country skiing region

Hankkeen kokonaiskesto

1999-11-01 - 2000-07-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

34 630 € / 6 039 €


Päätoteuttaja

Kainuun Liikunta r.y.
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan fyysisen kulttuurin, urheilun ja matkailun valtionkomitea
Matka-Kos
Kainuun kunnat