< Takaisin hankkeisiin

Journey planner service for disabled people (Social Navigator) KA432
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa vammaisten elämänlaatua kehittämällä itsenäisen liikkumisen edellytyksiä ja parantamalla sekä kotona käytettävien, paikallisten että yhteiskunnallisten tukipalveluiden saatavuutta.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvitys olemassa olevista kansainvälisistä ja venäläisistä Internet-sivustoista ja sovelluksista, ohjeistuksista ja malleista, käytännöistä ja teknisistä lähestymistavoista koskien paikkojen ja palveluiden esteettömyyttä. • Alueellisesti räätälöidyn, vammaisille, sosiaalialan työntekijöille ja julkisille organisaatioille vapaasti saatavilla olevan ”Social Navigator” –sovelluksen kehittäminen. • Esteettömyyskarttojen ja -passien sekä sovellusten kehittäminen ja levittäminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kehitettiin kuusi uutta mobiili- ja verkkoratkaisua alueellisiin sovelluksiin. Merkittäviä parannuksia ja toiminnallisia lisäosia tehtiin myös Get2Tag-alustaan ja sitä käytetään nyt useissa sovelluksissa alueella. Tämän avoimen lähdekoodialustan kehittäminen helpottaa paikkaperusteisten palvelujen kehittämistä ohjelma-alueella ja sen ulkopuolella. Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaaliministeriö tunnustaa esteettömyyspassien ja muiden palvelujen tarpeen ja tukee niiden ylläpitoa ja lisäkehitystä taloudellisesti hankkeen jälkeen. Hankkeessa kehitetty osaaminen ja infrastruktuuri toivat ”Karjalan tukiohjelma voittoa tavoittelemattomille sosiaalialan organisaatioille” -ohjelman myöntämän apurahan Petroskoin yliopistolle ja Petrosinolle (Karjalan liikuntarajoitteisten henkilöiden assosiaatio). Apurahalla Social Navigator -sovelluksen kehittämistä ja ylläpitoa jatketaan myös vuoden 2015 jälkeen.Perustiedot


Lyhenne

Social Navigator

Hankkeen kokonaiskesto

2013-05-06 - 2014-11-05

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

285 000 € / 256 500 €


Päätoteuttaja

Petroskoin valtionyliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Oulun yliopisto
FRUCT Oy
Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehitysministeriö