< Takaisin hankkeisiin

Joint cross-border environmental monitoring system (KA5016)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Parantaa ihmisten ja järjestöjen ympäristötietoutta rajan molemmin puolin.

Keskeiset toimenpiteet

• Karjalan ja Suomen koealueiden veden ja ilman valvontajärjestelmien modernisaatio. - Valitaan ja asennetaan tehokkaita ja oleellisia teknisiä välineitä automaattisiin seuranta-asemiin Karjalassa ja Suomessa. • Luodaan internetpohjainen paikkatietojärjestelmä, jolla tarkkaillaan tietotallenteita ja toimitetaan niitä ihmisille ja kiinnostuneille tahoille. • Yhteistyökumppaneiden ja muiden hankkeen sidosryhmien työntekijöiden osaamista kehittävä toiminta. Tällaista on muun muassa Venäjän ja Suomen vedenlaaduntarkkailun keinojen ja teknologian vertailu ja muokkaaminen. - Laboratoriotyöskentelyyn erikoistuvien työssä kouluttaminen teoreettisten ja käytännön taitojen (kuten metodien ja tutkimusteknologian käytön) parantamiseksi ympäristöllisen tiedon analyysissa. - Yhteisten seminaarien ja työpajojen järjestäminen yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Näiden järjestämisestä vastaa SYKE ja Karjalan CHEM ja niissä käsitellään tiedonkeräyksen metodeja, teknologiaa sekä kerätyn tiedon analyysia ja jakamista eri toimijoille. • Veden- ja ilmanseurannan yhteisten lähtökohtien ja toimintaperiaatteiden työstäminen. - Karjalan ja Suomen yhteisen 5-6 vuoden strategian ja toimintasuunnitelman kehittäminen ja käyttöönottaminen. Toimintasuunnitelmaan kuuluu muun muassa samanlaisten ympäristönseurannan ja tiedon analyysin ja jakamisen keinojen käyttöönotto. - Yhdessä kehitetyn strategian levittäminen Roshydrometin rakenteiden ja yhteisen venäläissuomalaisen dokumentoinnin avulla.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

ECO-Bridge

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-02 - 2020-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

602 554 € / 420 850 €


Päätoteuttaja

ANO Energy Efficiency Centre
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suomen ympäristökeskus
Karelian Centre for Hydrometeorology and Environmental Monitoring
Finnish Meteorological Institute
Arbonaut Ltd