< Takaisin hankkeisiin

Interprise Murmansk–Pietari
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen taustalla oli Oulun ja Pohjois-Karjalan kauppakamareiden useita vuosia kestänyt yhteistyö alueen yritysten kanssa Venäjän kaupan alalla. Yritysten lisäksi kauppakamarit olivat luoneet toimivat yhteistyösuhteet myös Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamariin, Karjalan tasavallan ministeriöihin ja Luoteis-Venäjän tullihallintoon. Yritykset tarvitsivat edelleen apua kauppakamareilta luotettavien partnerien etsimisessä, tapaamisten järjestämisessä ja partneriehdokkaiden taustojen selvittämisessä. Hankkeessa aiottiin mm. suunnitella, valmistella ja toteuttaa Interprise-tapahtumia.

Keskeiset toimenpiteet

• Interprise-tapahtuminen järjestäminen, • Yritysten etsiminen tapahtumiin ja neuvottelukumppaneiden valinta, • Profiilikorttien valmistaminen osallistuville yrityksille.

Hankkeen tulokset

Oulun ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit tekivät tiivistä yhteistyötä Kronstadtin ja Murmanskin kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa Interprise -tapahtumien järjestelyihin liittyen. Myös Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari osallistui jossain määrin tapahtumien järjestelyyn. Tapahtumien valmistelutyöhön kuului mm. suomalaisten ja venäläisten yritysten etsiminen tapahtumiin sekä neuvottelukumppaneiden valinta. Jokaisesta osallistuvasta suomalaisesta ja venäläisestä yrityksestä tehtiin suomi-venäjä-kieliparilla profiilikortti, johon sisältyivät yrityksen yhteystiedot, yrityksen tuotteiden ja palveluiden kuvaus sekä yhteistyötoiveet. Interprise-tapahtumat järjestettiin Kronstadtissa (Pietari) ja Murmanskissa. Kronstadtin Interprise –tapahtumaan osallistui 9 suomalaista ja 9 venäläistä yritystä. Murmanskin Interprise- tapahtumaan osallistui 11 suomalaisen ja 11 venäläisen yrityksen edustajia. Tapahtumien tuloksia arvioitiin kyselylomakkeilla, joilla selvitettiin tapahtumiin osallistuneilta yrityksiltä neuvotteluiden tuloksista ja mahdollisista jatkoneuvotteluista tapahtumien jälkeen. Yritykset olivat enimmäkseen tyytyväisiä neuvottelukumppaneihinsa ja neuvottelujen tuloksiin. Useat yritykset olivat olleet tapahtumien jälkeen yhteydessä ja käyneet jatkoneuvotteluita yhteistyöstä. Myös suomalaisten tapahtumissa olleiden yritysten kesken oli tapahtunut verkostoitumista.Perustiedot


Lyhenne

Interprise Murmansk–Pietari

Hankkeen kokonaiskesto

2007-01-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

122 650 € / 85 855 €


Päätoteuttaja

Oulun kauppakamari
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari
Murmanskin kauppa- ja teollisuuskamari
Kronstadtin kauppa- ja teollisuuskamari
Pohjois-Karjalan kauppakamari