< Takaisin hankkeisiin

International System Development of Advanced Technologies Implementation in Border Regions (SE604)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin päätavoitteena on perustaa laaja-alainen foorumi pitkäaikaiselle ja kestävälle yhteistyölle venäläisten ja suomalaisten tiede- ja liike-elämän yhteisöjen välille, jolla mahdollistetaan uusien teknologioiden siirtäminen ja kumppanien osaamisen tehokas hyödyntäminen yhteisten projektien toimeenpanossa.

Keskeiset toimenpiteet

- Tuotetaan ja otetaan käyttöön säännöt ja määräykset yhteiselle teknologiatutkimukselle (virtuaalilaboratorio) hyödyntämällä suomalaisten yliopistojen ainutlaatuisia teknisiä tiloja ja soveltamalla APEM-metodia (The Approach for Promotion through Experiment towards Market) - Luodaan kansainvälinen innovaatiopalvelukeskus (IICS) tukemaan yhteistyötä ja mahdollistamaan kansainvälisiltä innovaatiomarkkinoiden toimijoilta saatu monipuolinen tuki - Perustetaan innovatiivisia start-up-yrityksiä

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana luotiin yhteen sovitettua säännöstöä teknologiatutkimukselle (virtuaali laboratorio) kansainvälisen innovaatiopalvelujen mekanismilla, jossa perustetaan Start Up- yrityksiä viestintä- ja konsultointipalveluja varten. Tätä toimintaa varten perustettiin International Innovation Service Center (IISC), jonka puitteissa sidosryhmät jatkavat työskentelyä myös DATIS-projektin päättymisen jälkeenkin. IISC:llä on sopimus myös suomalaisen Miktech Oy:n kanssa jatkuvasta yhteistyöstä ja uusien rajanylittävien projektien tuesta. Hankkeen aikana ehdittiin pilotoida kahdeksan tutkimusprojektia, joista neljän toiminta edistyi kaupalliseen vaiheeseen ja ne rekisteröitiin toimiviksi yrityksiksi.Perustiedot


Lyhenne

DATIS

Hankkeen kokonaiskesto

2011-12-30 - 2014-12-29

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 064 620 € / 744 620 €


Päätoteuttaja

Ioffe instituutti
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Lappeenrannan teknillinen yliopiosto
Aalto yliopisto