< Takaisin hankkeisiin

Intercluster Laboratory on Environmental Protection and Risks Assessment (SE704)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena on perustaa ja kehittää klustereiden välinen laboratorio ympäristönsuojelusta ja ympäristön riskiarvioinnista (Intercluster Laboratory on Environmental Protection and Risks Assessment (ILEPRA)), joka mahdollistaa vihreiden liiketoimintaprojektien toteuttamisen raja-alueella.

Keskeiset toimenpiteet

- Yritysyhteistyö – match making - Ympäristölainsäädännön eroavuudet - Käytännön tason toiminta: koulutusjaksot, yliopistot, seminaarit, asiatuntijaorganisaatiot, yritykset - Osaamisvienti: yritysten ympäristönsuojelutoimet , ilmanlaatu, riskinarviointi - Paikkatiedon hyödyntäminen - Opetusyhteistyön kehittäminen

Hankkeen tulokset

Hankkeen toteutukseen sisältyi monia tehtäviä: klustereiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen, tutkimusorientoituneet tieteelliset aktiviteetit, koulutusaktiviteetit sisältäen yliopiston opetussuunnitelman muokkauksen vastaamaan kestäviä vihreitä arvoja sekä hankkeesta saadun tiedon levittäminen. ILEPRA-konsepti toimi liiketoimintaprojektien työkaluna Suomen ja Venäjän raja-alueella. Lopulliset tulokset tehdyistä toimenpiteistä ovat: 1) Intercluster Laboratory (ILEPRA), 2) suomalais-venäläinen yhteinen metodologia ja strategia ympäristöriskien arvioimiseen, 3) käsikirja klustereiden välisestä yhteistyöstä perustuen arvioituihin ympäristöriskeihin sekä esitellään vihreä lähestymistapa tämän päivän liike-elämään, 4) paikkatietojärjestelmä raja-alueen ympäristön tilasta, 5) seitsemän asiantuntijan koulutus ympäristöriskien arvioimisesta raja-alueella, 6) 25 venäläistä ja suomalaista koulutettua klusterin edustajaa ja 7) kolme liiketoimintaprojektia, joissa huomioitu ympäristöriskit.Perustiedot


Lyhenne

ILEPRA

Hankkeen kokonaiskesto

2012-09-28 - 2014-09-27

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

565 695 € / 450 465 €


Päätoteuttaja

Pietarin kauppa ja teollisuuskamari
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin valtiollinen hydrometeorologian yliopisto
Ilmatieteen laitos
Helsingin yliopisto
Pietarin luonnonvara- ja ympäristökomitea