< Takaisin hankkeisiin

Innet Kainuu Karelia III
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Laajakaistaverkon rakentuminen on perusta sen varaan kehitetyille palveluille (matkailu, etäterveydenhoito, etäopetus ja turvallisuus) ja yleensäkin tietoyhteiskuntapalveluiden kehitykselle. Palveluita ei voida toteuttaa ilman asianmukaista verkkoalustaa. Hankkeen tavoitteena oli jatkaa Kainuuseen ja sen itäalueille rakennetun laajakaistaverkon rakentamistyötä rakentamalla yhteys välille Suomussalmi – Vartius - Kuhmo sekä Suomussalmi – Kuusamo. Näillä laajakaistayhteyksillä oli tavoitteena kytkeä Vartiuksen rajanylityspaikka nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien päähän ja samalla Kuusamon suuntaan tehtävällä laajakaistainvestoinnilla parantaa yhteyksiä Vartiuksen ja Suoperän rajanylityspaikkojen välillä. Lisäksi hankkeella haluttiin luoda edellytykset mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle suoralle tiedonsiirtoyhteydelle Vartiuksesta Kostamukseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Laajakaistaverkon rakentaminen Kainuuseen ja sen itäalueille (Suomussalmi – Vartius - Kuhmo sekä Suomussalmi – Kuusamo välille)

Hankkeen tulokset

Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Tavoitteet rakentamisen laajuudessa ja myös palvelumahdollisuuksien laajuudessa saavutettiin. Tämän hankkeen kanssa rinnakkain toteutetussa hankkeessa ”Liiketoimintaympäristön kehittäminen Arkangelin käytävässä” (Kuhmon kaupunki) perustettiin Kuhmo-Kostamus valokaapeli-työryhmä, jossa tehtiin työtä yhteyden edistämiseksi. Valokaapeliyhteyden rakentamiselle saatiin lopulta Venäjän federaation lupa marraskuussa 2007.Perustiedot


Lyhenne

Innet Kainuu Karelia III

Hankkeen kokonaiskesto

2002-11-06 - 2005-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 798 239 € / 502 305 €


Päätoteuttaja

Kajaanin Puhelinosuuskunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit