< Takaisin hankkeisiin

Innet-Kainuu-Karelia II
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on rakentaa luotettava sähköisen viestinnän infrastruktuuri Kainuun kautta Karjalan tasavaltaan ja muualle Venäjälle. Innet-Kainuu Karelia-hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana tuli esille tarve nopean ja luotettavan tiedonsiirtoverkon laajentamiselle. Esimerkiksi etälääketieteen sovellukset, joiden hyväksi käytössä Kuhmon kaupunki on edelläkävijänä, tulevat vaatimaan nopeaa siirtoyhteyttä (kuvien siirto ja hyvätasoiset videoneuvottelut). Hankkeella laajentaa tietoliikenneverkkoa Kuhmoon ja Vartiukseen. Lisäksi hankkeen aikana parannetaan yhteyksiä Joensuuhun ja edistetään verkostoitumista Interreg II Karjala-alueella. Hankkeen aikana rakennetaan Kuhmoon mm. STM-4-ketjuverkko, Sotkamossa käytössä oleva TM-4-päätelaite päivitetään ADM-4-syöttöpudotus-multiplekseriksi lisäämällä tarvittavat yksiköt. Jalkovaaraan asennetaan ADM-4-laite ja Kuhmoon TM-4-laite. Rakennettava yhteyskapasiteetti parantaa yritysten valmiuksia luoda uutta liiketoimintaa Venäjälle ja järkevöittää olemassa olevaa toimintaa. Uudet yhteysvälit parantavat yhteyksien luotettavuutta. Rakennettavasta verkosta ovat kiinnostuneet useat yritykset (mm. Kainuun Sähkö oyj) ja julkiset organisaatiot (mm. Puolustusvoimat). Kainuun Puhelinosuuskunta on käynyt neuvotteluja Karjalan tasavallassa paikallisten toimijoiden välillä tietoliikenneyhteistyön kehittämiseksi alueiden välillä.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Innet-Kainuu-Karelia II

Hankkeen kokonaiskesto

1999-08-01 - 2000-04-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

655 065 € / 95 863 €


Päätoteuttaja

Kajaanin Puhelinosuuskunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit