< Takaisin hankkeisiin

Infotonics Center Joensuu – Activity Development
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia menetelmiä optiikan ja spektrisen väritutkimuksen aloilla teollisuuden tarpeisiin. Optiikassa valon käyttäytymistä tutkittaisiin sen aaltoliikkeen muuttumisena ja spektrisessä väritutkimuksessa valoa mitattaisiin aallonpituuden funktiona. Siten työpaketit muodostaisivat lähtökohdiltaan yhtenäisen kokonaisuuden, jossa tehtäisiin perus- ja sovellettua tutkimusta valoon liittyen teollisuuden tarpeisiin.

Keskeiset toimenpiteet

• Tutkijayhteistyö • Viiden työpaketin koostaminen, joissa lähtökohtana valon aaltoluonne. • Uusien menetelmien testaus • Raportointi • Levittäminen

Hankkeen tulokset

Paperi- ja painoteollisuuden värimittaus ja analyysi -työpaketissa kehitettiin värien analyysimenetelmiä paperi- ja painoteollisuuteen. PunaMusta ja M-real antoivat työpakettiin sekä materiaalia että tietoa tutkimustarpeista ja tutkimusten hyödyntämismahdollisuuksista. Osana työpakettia toteutettiin spektrinkäsittelyohjelmisto ja ohjelmisto painotuotteiden analyysiä varten. Lisäksi kehitettiin konsepti mahdolliseksi spektripohjaisen vedostuksen järjestelmäksi. Mallinnuksia varten tehtiin uusi CMYK -värikartta. Venäjä-yhteistyötä tehtiin spektrikuvien tiivistämiseen liittyen laskennallisilla menetelmillä Pietarin valtionyliopiston kanssa. Pietarin valtion teknillisen yliopiston kanssa tehtiin yhteistyötä mittaamalla ja analysoimalla painotuotteiden ominaisuuksia fluoresenssiin ja densiteettiin liittyen. Toisen työpaketin spektrikuvaformaatin standardointityö oli hankkeen päättyessä vielä kesken. Kolmannen työpaketin tarkoituksena oli selvittää optisten mittalaitteiden soveltuvuus teollisuusprosessien valvontaan. Hankkeen aikana valmistettiin kolme laseroptiikkaa hyödyntävää mittalaitetta: syykulmamittalaite, sameusmittalaite ja kiiltomittalaite. Yrityspartnereina toimivat Mäntsälän saha, Metso Paper ja StoraEnso. Mittalaitteiden toimintaa testattiin laboratorio- olosuhteissa ja sameus- ja kiiltomittalaitetta lisäksi teollisuusolosuhteissa. Teollisuusoloissa kehitellyillä mittalaitteilla voidaan parantaa yritysten tuotteiden laatua, pienentää materiaalikuluja ja työvoimakustannuksia. Mittalaitteissa havaitut kehittämistarpeet raportoitiin yksityiskohtaisesti, mutta kaikkia ei ehditty korjata ja testata hankkeen puitteissa. Työpaketin tuloksena syntyi keksintöilmoitus. Neljäs työpaketti liittyi nanorakenteiden sovelluksiin fotoniikassa ja tulevaisuuden näyttölaitetekniikoissa. Tutkimukseen liittyi kiinteästi venäläisen professorin vierailu Joensuun yliopistoon. Työpaketissa suunniteltiin Chemical Vapor Decomposition (CVD)-laitteisto hiilinanorakenteiden valmistamiseen ja se tilattiin Englannista. Valmistusmenetelmälle teetettiin ennakkouutuustutkimus ja tehtiin patenttihakemus. Tutkimukseen osallistui myös venäläinen tutkija. Viides työpaketti käsitti taideteosten värimittausta ja analyysiä: Pohjois-Karjalan museon kulttuurihistoriallisia kohteiden mm. tekstiilien mittausta. Työ vaati spektrikamerajärjestelmän kuvauksen kehittämistä tekstiilipintaisten kohteiden mittaamista varten. Pietarin valtion teknillisen yliopiston kanssa suunniteltu kulttuurihistoriallisten kohteiden mittaaminen Pietarissa ei vielä hankkeen aikana toteutunut.



Perustiedot


Lyhenne

Infotonics Center Joensuu – Activity Development

Hankkeen kokonaiskesto

2005-09-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

776 976 € / €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtion yliopisto
Pietarin valtion yliopisto
Pietarin valtion tekninen yliopisto