< Takaisin hankkeisiin

Increasing the competitiveness of SMEs through energy efficiency (KA 385)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli esitellä ja mainostaa energiatehokkaita ratkaisuja, jotka voivat kasvattaa rajanylittävien alueiden pienten ja keskisuurten (PK) yritysten kilpailukykyä.

Keskeiset toimenpiteet

• Vertailevan selvityksen laatiminen rajanylittävillä alueilla toimivista PK-yrityksistä Suomessa ja Venäjällä, • Energiatehokkuuden tarkastukset PK-yrityksissä teollisuus-, rakennus- ja muiden sektoreiden pilottiyrityksissä, • Energiansäästön arvosta opettamisen mahdollistavan pienimuotoisen havaintoaseman perustaminen varusteltuna sopivilla energiansäästö ja -mittauslaitteilla, • Valmennus- ja konsulttitilaisuudet PK-yrityksille tuotannon energiatehokkuuden kehittämisestä, • Avoin kilpailu energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntäville PK-yrityksille, • Tiedotuskampanjoiden järjestäminen PK-yrityksille, asianomaisille päättäjille, alueellisille ja kunnallisille viranomaisille sekä yhdistyksille energiaan liittyvistä mahdollisuuksista, tarkastuskäynneistä ja energiatehokkuuden potentiaalista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen tulokset

Uusimpaan energiansäästö- ja energiatehokkuusteknologiaan liittyvien koulutusten avulla PK- yritykset ovat kyenneet vähentämään energiakustannuksia ja optimoimaan energiatehokkuutta. Hankkeen lopputuloksena pilottiyritykset saivat mahdollisuuden vahvistaa kilpailukykyään paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Myös osallistuvat oppilaitokset hyötyivät hankkeesta. Uusien opintokokonaisuuksien ja energiahallintaan liittyvän opetusmateriaalin avulla yliopistot pystyivät laajentamaan koulutussisältöjään. Myös osallistuvien instituutioiden tekninen ja koulutukseen tarkoitettu laitteisto kuten havainnollistamis- ja valmennusvälineistö paranivat. Myös seuraavat tuotokset voitiin raportoida: - Energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntävien PK-yritysten määrä kasvoi, - Energiatarkastuksia vapaaehtoisesti tilaavien ja rahoittavien PK-yritysten määrä kasvoi, - PK-yritysten tilaamien ja maksamien uusien energiapalvelusopimusten määrä kasvoi, - Energiatehokkuuden vaatimustasoa vastaavien tuotteiden ja palvelujen osuus kasvoi julkisissa ostomenettelyissä, - Asianomaisten ammattilaisten tieto ja taidot kehittyivät.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-31 - 2014-10-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

339 400 € / 298 672 €


Päätoteuttaja

Karjalan alueellinen hallinnon, talouden ja oikeuden instituutti (KRIMEL)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan Business Incubator
Energiatehokkuuskeskus (KAEEC)
NorTechOulu/ Oulun yliopisto
Centria-ammattikorkeakoulu