< Takaisin hankkeisiin

Increasing Subcontracting and Investments by Companies in Eastern Finland in the Metal and Wood Industries and the Development of Company Services in the Republic of Karelia and St. Petersburg
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tukea ja auttaa toiminnan alkuun Karjalan tasavaltaan tai Pietarin alueelle toimintoja tai markkinointia suunnittelevia itäsuomalaisia metalli- ja puualan yrityksiä. Tavoitteena oli myös suunnitella ja selvittää Josekin yritysten tulevia toimintamalleja, palveluja ja mahdollisuuksia lähialueilla sekä tiedottaa Suomessa Karjalan tasavallan ja Pietarin toimintamahdollisuuksista sekä toisaalta suomalalaisten toiveista ja vaatimuksista Karjalan tasavallassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Koulutus, konsultointi ja opastus metalli- ja puualan yrityksille, • Partnerien hakua, • Rahoitusvaihtoehtojen ja tarvittaessa ympäristövaikutusten kartoittamista, • Koetilauksia, sopimusneuvontaa, • Tullauksien, lupien ja sertifiointien selvittelyä.

Hankkeen tulokset

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hankkeeseen valikoitui mukaan 8 keskisuurta metallialan yritystä. Metallialan yrityksillä oli suuri tarve ja tahto edullisempaan alihankintaan, kun taas puualan alihankinta oli erityyppistä, eivätkä yritykset kaivanneet laajoja yrityskohtaisia palveluja. Hanke kartoitti yhteistyössä SME foundation kanssa yritysten toimintoja ja analysoi niitä Venäjä-toimintojen osalta. SME foundation selvitti lisäksi yrityskohtaisesti haastattelemalla suomalaisten yritysten tarpeet ja vaatimukset ja etsi saamiensa tietojen perusteella yrityksille potentiaalisia partnereita Pietarin alueelta. Partneriselvitysraportteja tehtiin 17 kappaletta. SME foundation järjesti myös Pietarin yritystapaamiset ja oli niissä mukana. Karjalan tasavallan talousministeriö kartoitti alueellaan toimivat metallialan yritykset ja niiden mahdollisuudet toimia alihankkijoina suomalaisille yrityksille sekä vapaana olevat metalliteollisuuden toimitilat suomalaisten yritysten mahdollista tulevaa tarvetta varten. Onegan traktoritehtaan kanssa selvitettiin lisäksi yksittäisten yritysten tuotteiden soveltuvuutta Venäjällä tehtävään alihankintatyöhön. Rahoitusvaihtoehtojen kartoitukseen yrityksillä ei ilmennyt tarpeita. Osalle yrityksistä tehtiin tullausmenettelyihin, kuljetuksiin, tarvittaviin lupiin ja sertifiointiin liittyviä selvityksiä. Hanke järjesti sopimuskoulutusta ja venäjän kielen kurssin. Hankkeen toimesta yritysten esitetekstejä, hinnastoja, kirjeitä, www-sivuja yms. käännettiin venäjäksi. Hankkeen puitteissa tehtiin yksi koeosto. Josek Oy:n Venäjälle suuntautuvaan toimintasuunnitelmaan liittyen tehtiin selvitys Karjalan tasavallan yrityspalveluorganisaatioista, ja niiden tarjoamista palveluista. Selvitys liitettiin Josekin nettisivuille. Hanke tuotti arvokasta tietoa ja kokemusta metallialan alihankinnasta mukana olleille yrityksille ja Josek Oy:n käyttöön jaettavaksi muille Venäjän alihankinnasta kiinnostuneille yrityksille.Perustiedot


Lyhenne

Increasing Subcontracting and Investments by Companies in Eastern Finland in the Metal and Wood Industries and the Development of Company Services in the Republic of Karelia and St. Petersburg

Hankkeen kokonaiskesto

2002-01-01 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

180 217 € / 126 152 €


Päätoteuttaja

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

St. Petersburg Foundation for SME Development
Karjalan tasavallan talousministeriö
Onegan traktoritehdas
Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus