< Takaisin hankkeisiin

In the spirit of Kalevala
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoitus on Kainuun ja Vienan-karjalan alueilla kehittää pk-yritysten ja erityisesti käsityöyrittäjien laatuajattelua, alihankintapalveluiden hyödyntämistä, oppilaitoksien sisällä tapahtuvan opetuksen suuntaamista yrittäjyyttä kannustavaksi sekä edesauttaa kalevalaisuuden kautta yritysten kansainvälistymistä. Molemmille alueille on ominaista pienyritysten koosta johtuva taloudellisten resurssien puuttuminen sekä yritysten välisen yhteistyön puuttuminen niin tuotannollisessa kuin markkinoinnillisessa toiminnassa. Hankkeen tarkoitus on hyödyntää kansainvälisestikin arvostettua kansalliseepostamme Kalevalaa ja sitä kautta tehdä korkealaatuisia tuotteita tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen kautta tuotetaan toimintamalli, laatusertifiointi, jonka avulla on tarkoitus kehittää ja ylläpitää tuotteiden korkeaa laatua ja yksilöllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on rekisteröidä jo valmiiksi suunniteltu ”In the Spirit of Kalevala” –tuotemerkki sekä luoda sille laatukriteerit. Tämän lisäksi suunnitellaan, testataan ja otetaan käyttöön Kalevalaisuutta hyödyntävät, yritysten sekä yhteisöjen yhteismarkkinoinnin mahdollistavat toteutusmallit. Tämän lisäksi ohjataan yrityksiä hyödyntämään kainuulaisia ja vienankarjalaisia alihankkijoita, joilta vaaditaan vastaavien laatukriteerien täyttämistä kuin varsinaisiltakin yrityksiltä. Toimintaa laajennetaan jatkossa siten, että laatuajattelua siirretään yritysten kautta myös alueen oppilaitoksiin. Opiskelijoilla on näin mahdollisuus perehtyä yritystoimintaan työskentelemällä yrityksissä ja tällä tavalla yrittäjyys ja sen periaatteet tulevat osaksi koulujen opetussuunnitelmaa.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

In the spirit of Kalevala

Hankkeen kokonaiskesto

1999-09-01 - 2000-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

42 550 € / 24 891 €


Päätoteuttaja

Kajaanin kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit