< Takaisin hankkeisiin

Improving traffic safety and flow on main road 70 Onkamo–Niirala
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kantatie 70 muodostaa Pohjois-Karjalan maakunnan pääyhteyden Niiralan raja-asemalle. Liikenteen kasvaessa tien liikenneturvallisuusriskit kasvavat. Erityisesti kevyen liikenteen onnettomuusriski oli kasvanut. Hankkeen tavoitteena oli parantaa tieosuuden liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta pienillä toimenpiteillä ja sitä kautta edistää Venäjän ja Suomen välistä kaupankäyntiä ja muuta kanssakäymistä.

Keskeiset toimenpiteet

1. Väistötila kantatielle 70 paikallistien 15595 kohdalla 2. Turvasaarekkeet maantien kt 70 / mt 486 liittymään 3. Leveät keskisaarekkeet ja kevyen liikenteen väylät Oeschintien kohdalla 4. Väistötila kantatielle 70 Takkunurmentien kohdalla 5. Väistötila kantatielle 70 ja yksityistien siirto Harjulantien kohdalla 6. Kantatien 70 parantaminen paikallistien 15596 kohdalla 7. Väistötila kantatielle 70 maantien 4940 kohdalle tievalaistuksineen 8. Alikulkukäytävä kantatielle 70 Peijonniemen kohdalle ja kevyen liikenteen väylät 9. Kantatien 70 parantaminen Niiralassa kevyen liikenteen väylineen ja yksityistiejärjestelyineen

Hankkeen tulokset

Tieosuudella toteutettiin hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet.Perustiedot


Lyhenne

Improving traffic safety and flow on main road 70 Onkamo–Niirala

Hankkeen kokonaiskesto

2002-04-01 - 2003-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

789 242 € / 674 000 €


Päätoteuttaja

Finnish Road Administration, Savo-Karjala Road Region
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit