< Takaisin hankkeisiin

Improving the safety of the Niirala border traffic
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kantatie 70 on Niiralan raja-asemalle johtava pääväylä. Niiralan kautta kulkevan liikenteen määrä kasvaa tasaisesti ja liikenteen kasvun seurauksena myös liikenneturvallisuusriskit kasvavat. Hankkeen turvin haluttiin parantaa liikenneturvallisuutta täydentämällä tievalaistusta riskipaikoissa kantatie 70:llä sekä maantie 486:lla väleillä Onkamo-Niirala ja Puhos-Tohmajärvi sekä rakentamalla väistötiloja (mm. risteyskohtien väistötilat oikealta) ja turvasaarekkeita maantie 486:lle.

Keskeiset toimenpiteet

Toteutetut tien parantamiskohteet olivat: • väistötila maantien 486 ja paikallistien 15521 liittymässä • väistötila mt 486 ja pt 15525 liittymässä • väistötila mt 486 ja Saramäki tien liittymässä • väistötila mt 486 ja mt 4880 liittymässä • väistötila mt 486 ja pt 15548 liittymässä • Mt 486 Kunonniemen kevyen liikenteen väylä • Mt 486 ja mt 4940 Tengan liittymän parantaminen • tievalaistus mt 486 välillä mt 4880-kiertoliittymä • tievalaistus mt 486 välillä Kytänniemie-pt 15545 • tievalaistus mt 486 teollisuusalueen kohta, Tohmajärvi • tievalaistus kantatie 70 välillä Purtovaara-Kemie • tievalaistus mt 486 Aseman koulu-Tengan liittymä

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutettiin kaikki suunnitellut liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet maantielle 486 kantatielle 70.Perustiedot


Lyhenne

Improving the safety of the Niirala border traffic

Hankkeen kokonaiskesto

2004-04-01 - 2005-01-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

598 226 € / 560 000 €


Päätoteuttaja

Finnish Road Administration, Savo-Karjala Road Region
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit