< Takaisin hankkeisiin

Improving social services (SE396)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on vaikuttaa Pietarin, Imatran ja Lappeenrannan alueiden sosiaaliseen kehitykseen parantamalla kansalaisten pääsyä verkossa toimiviin sosiaalipalveluihin kehittämällä ja testaamalla uutta asiakasystävällistä verkkopohjaista lähestymistapaa.

Keskeiset toimenpiteet

- tutkitaan sosiaalipalveluiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä sekä niitä virallisia menettelyitä, joita suomalaisilla on käytössään Venäjällä ja venäläisillä Suomessa - kehitetään internet-pohjainen alusta jakamaan tietoa julkisista sosiaalipalveluista suomalaisille Venäjällä ja venäläisille Suomessa - luodaan sähköinen yhteisö ja sosiaalialan yhteistyöverkosto suomalaisille ja venäläisille sekä tutustuttamalla venäläiset viranomaiset suomalaisissa kunnissa käytössä oleviin parhaisiin käytänteisiin ja teknologioihin sosiaalipalveluiden tuottamisessa internetissä - laaditaan suositukset suomalaisille ja venäläisille viranomaisille siitä, kuinka parantaa ulkomaalaisille suunnattuja sosiaalipalveluja - edistetään koulutusyhteistyötä sosiaali- ja tietojenkäsittelytieteiden alalla tehostamalla venäläisten ja suomalaisten opiskelijoiden yhteistä poikkitieteellistä tutkimusyhteistyötä - kehitetyn internet-sovelluksen analysointi, levitys ja jatkuvuuden varmistaminen

Hankkeen tulokset

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset kummastakin maasta saivat tutustua parhaimpiin käytäntöihin ja teknologioihin, jotka tarjoavat sosiaalipalveluita omille kansalaisille ja ulkomaalaisille. IT asiantuntijat, tutkijat ja opiskelijat osallistuivat suuressa määrin projektin aktiviteetteihin. Projekti konkreettisesti tuotti tutkimuksen ulkomaalaisia koskevista sosiaalipalveluista Suomessa ja Venäjällä sekä selvitti ongelmat, joihin säännöllisesti näistä kahdesta maasta toiseen matkaava henkilö voi kohdata. Internetiin kehitettiin ja julkaistiin online-sivusto www.crossbordertravel.ru palvelemaan rajanylittäviä turisteja, opiskelijoita, liikemiehiä jne.. Palvelu on integroitu mm. Facebookiin, Twitteriin ja Vkontaktiin, ja sitä ylläpitävät paikalliset palveluntarjoajat palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi. Lisäksi E-Service Modelling, Development and Use -opintojakso ja kaksi muuta kurssia sisällytettiin yliopiston opintosuunnitelmaan.Perustiedot


Lyhenne

Improving social services

Hankkeen kokonaiskesto

2011-04-29 - 2013-04-28

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

770 480 € / 615 514 €


Päätoteuttaja

Luoteis-Venäjän hankerahoituspalvelukeskus FSC
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin valtiollinen yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pietarin valtiollinen polytekninen yliopisto
Pietarin informaatio- ja viestintäteknologian komitea
Pietarin informaatio- ja analyysikeskus IAC
Tekniikka- ja automaatiokeskusten järjestö ACEA