< Takaisin hankkeisiin

Improvement of the environment and living standards is the basis for modern rural development (KA255)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa elämänlaatua ja ratkaista terveyteen, kuten puhtaaseen juomaveteen ja ympäristöön, liittyviä haasteita Prääsän ja Kalevalan piireissä Karjalan tasavallassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Kohdealueen ongelmien ja haasteiden identifiointi, • Suomalaisten kokemusten kerääminen pienten asutusalueiden hajautetuista ja edullisista vedenjakelu- ja puhdistusjärjestelmistä, • Vedenjakelu- ja puhdistusjärjestelmämallin kehittäminen, • Suositusten ja teknisten ratkaisujen (esim. piirrosten) laatiminen edellä mainittujen järjestelmien kehittämiseksi suomalaisilta kumppaneilta saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta, • Mallihankkeiden toimeenpano, vedenjakelu- ja puhdistusjärjestelmiin tehtävien pienten investointihankkeiden toimeenpano modernin ympäristöteknologian hyödyn havainnollistamiseksi, • Tiedon lisääminen ja sen levittäminen uusimmasta vedenjakelu- ja puhdistusjärjestelmäteknologiasta, • Yrittäjyyden kehittämistoimenpiteiden tukeminen teknisten ratkaisujen, tuotannon ja hajautettujen ympäristöystävällisten vedenjakelu- ja -puhdistusjärjestelmien osalta, • Valmennuskurssien kehittäminen ja esittely kunnallisille ammattiopistolle Petroskoissa ja vedenjakelun ja -puhdistuksen asiantuntijoille Karjalan tasavallassa.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa luotiin uudet vedenjakelu- ja puhdistusmallit. Myös uusia valmennuskoulutuksia vedenjakeluun ja -puhdistukseen liittyen kehitettiin ja esiteltiin. Virkamiehet ja asiantuntijat omaksuivat hankkeen ansiosta uusia taitoja ja tietoutta, ja paikalliset johtajat, insinöörit ja vedenkäyttäjät saivat tietoa uudesta yleishyödyllisestä teknologiasta. Hankkeen asiantuntijat ja paikalliset sidosryhmät kävivät neuvotteluita ja valitsivat kolme pilottikohdetta (rakennusta) uusien vedenjakelu- ja puhdistusjärjestelmien rakentamiseen Kalevalassa, Nuosjärvellä ja Tsalnassa. Lisäksi yksi kaivo Borovoissa ja kaksi kaivoa Sjapsjassa kunnostettiin asukkaiden käyttöön. Kaikki pilottikohteiden kehittämistoimenpiteet ovat saavutuksia, jotka vastaavat hankkeessa asetettuja päämääriä: järjestelmät ovat edullisia, nykyaikaisia ja tehokkaita ja mallit voidaan helposti siirtää myös muualle. Paikallisten asukkaiden elämänlaatu paranee pitkällä tähtäimellä. On todennäköistä, että tulosten saaminen jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen uuden teknologian ja välineistön ansiosta. Päätulokset edunsaajien (Kalevalan, Borovoin, Nuosjärven, Tsalnan ja Sjapsjan asukkaiden) näkökulmasta ovat puhtaampi ympäristö, mukavammat elinolot ja puhdas juomavesi. Päätulos kohderyhmän (paikallishallintojen edustajat, paikalliset yleishyödylliset yritykset ja ammattiopiston opettajat) näkökulmasta katsottuna on uusi tietotaito vedenjakelu- ja puhdistusjärjestelmistä. On myös suunnitteilla, että ammattiopiston opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tietotaitoa päivitettäisiin koulutusten avulla. Tulokset parantavat kohdealueiden tilannetta pitkällä tähtäimellä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-01 - 2013-02-28

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

279 000 € / 250 000 €


Päätoteuttaja

Petroskoin energiatehokkuuskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Finnterrus Oy
Venäjän tiedeakatemian Pohjoisten vesiongelmien instituutti
Petroskoin kunnallistekniikan ja talouden ammattikoulu