< Takaisin hankkeisiin

Imatra Border Crossing Development (LSP SE768)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Paikallista ja alueellista talouselämää kehitetään ja vahvistetaan kestävällä tavalla, jolloin henkilöiden liikkuminen sekä tavaroiden ja palveluiden saatavuus paranevat raja-alueella. Tämä luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle.

Keskeiset toimenpiteet

Imatran rajanylityspaikan(maantie) suunnittelu, rakentaminen ja restaurointi Projektin päätoimenpiteet ovat: - Rakennusten ja infrastruktuurityön lopullisten suunnitelmien tekeminen - Tarvittavan teknisen laitteiston lopullisten spesifikaatioiden tekeminen (toimeksianto) - Tarvittavien kilpailutustoimenpiteiden järjestäminen - Rakennustyön tekeminen ja valvontalaitteiston osto ja asentaminen Projekti jakautuu kolmeen itsenäiseen osaprojektiin: 1) liikennealueiden rakentaminen, 2) nykyisen raja-aseman laajennus ja uusien raja- ja tullirakennusten rakentaminen ja 3) laitteiston osto ja asennus. Projekti vahvistaa rajanylitysliikennettä Suomen/EU:n ja Venäjän välillä parantamalla rajaliikenteen infrastruktuuria kuten myös tullin ja rajavartiolaitoksen toimitiloja Imatran rajanylityspaikalla.

Hankkeen tulokset

Imatran rajanylityspaikan kehittäminen sisälsi suunnitelmat lisäkaistojen rakentamiseen, liikennejärjestelyjen parantamiseen, pysäköintialueen laajentamiseen ja tulli- ja rajavalvontarakennuksien laajennukseen ja perusparannukseen. Uusien kaistojen ja pysäköintialueen rakennustyöt saatiin valmiiksi lokakuussa 2014, jonka lisäksi vuoden loppuun mennessä asennettiin uudet liikenteenohjauksen sähköiset taulut liikennöintikaistojen yläpuolelle ja kaistatarkastuskopit otettiin käyttöön. Hankkeen aikana laadittiin suunnitelmat ja toteutettiin tarkastusalueen uudet matkustajatilat, jonka lisäksi päärakennuksen laajennus ja perusparannus valmistui vuoden 2014 lopulla. Rakennustöiden lisäksi kalustoa uusittiin vastaamaan paremmin kasvaneen liikennemäärän hallinnointitarpeita.Perustiedot


Lyhenne

Imatra Border Crossing Development

Hankkeen kokonaiskesto

2013-01-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

13 970 000 € / 11 176 000 €


Päätoteuttaja

Liikennevirasto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen tulli
Suomen rajavartiolaitos
Senaattikiinteistöt
Imatran kaupunki
Leningradin alueen tiekomitea