< Takaisin hankkeisiin

HEALTH IN FOCUS: Development of disease prevention and health promotion in two Karelias 2013-2014
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa sosioekonomisten ryhmien välisiä terveyseroja Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Terveysviestinnän ja terveystiedon edistäminen sanomalehtien, television, radion, nettisivujen ja sosiaalisen median välityksellä • Mallien kehittäminen haasteellisten väestöryhmien tavoittamiseen • Itsehoidon tukeminen • Terveydenhuollon ammattilaisten taitojen ja työmetodien kehittäminen • Terveydenhuollon laadun, palvelutarpeiden ja tyytyväisyyden kartoittaminen haja-asutusalueilla • Asennemuokkaus

Hankkeen tulokset

Toimiva yhteistyö median kanssa mahdollisti terveysaiheisten juttujen julkaisemisen mediassa. Artikkeleiden, kolumnien, uutisten ja lähetysten yhteismäärä ylitti odotukset. Median edustajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön, mikä mahdollistaa terveysviestinnän jatkumisen myös hankkeen jälkeen. Median hyödyntämisen avulla on mahdollista saada hyviä tuloksia terveellisten elämäntapojen edistämisen saralla myös tulevaisuudessa. Liikkuvan terveysklinikan perustaminen, terveystarkastusten sisällön ja toteutuksen kehittäminen sekä erityiskohderyhmien terveystarkastuksiin kutsumiseen ja tavoittamiseen fokusoituneen järjestelmän sekä työmetodien kehittäminen parantavat kohderyhmien terveyden edistämisen mahdollisuuksia Karjalan tasavallassa. Pohjois-Karjalassa itsehoitopisteet voivat auttaa tavoittamaan haasteellisia kohderyhmiä ja vahvistamaan itsehoitoon vaadittavaa tietotaitoa ja itsehoidon mahdollisuuksia. Myös työttömille järjestetyt terveysaiheiset tapahtumat onnistuivat tavoittamaan kohderyhmiä ja kasvattivat tietoa ja itsehoidon mahdollisuuksia.Perustiedot