< Takaisin hankkeisiin

Harvester Driver Training in Russia (Interreg)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Metsäkoneen kuljettajakoulutusta Venäjälle -yhteishankkeen yleistavoitteena oli metsäsektorin toimintaympäristön kehittäminen koulutuksen avulla. Yhteishankkeen Interreg-osion erityistavoitteena oli kehittää ammattiopisto Valtimon venäläisille tarjottavaa metsäkoneenkuljettajan lyhytkurssikoulutusta vastaamaan nopeasti kasvavaa kysyntää ja edistää suomalaisen metsäkoneteknologian vientiä parantamalla koneiden käyttäjien valmiuksia omaksua uutta teknologiaa. Tacis-osion tavoitteena oli luoda perusta Karjalan tasavallan alueella tapahtuvalle paikallisin voimin toteutettavalle metsäkoneenkuljettajakoulutukselle.

Keskeiset toimenpiteet

• Olemassa olevan opetusmateriaalin soveltuvuuden kartoittaminen venäläiseen toimintaympäristöön, • Olemassa olevan venäläisen metsäkoneenkuljettajan lyhytkestoisen koulutuksen koulutusohjelman sisällön kartoittaminen, tarvittavien muutosten tekeminen, opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien kuvausten laatiminen, • Uuden opetusmateriaalin tuottaminen uutta koulutusohjelmaa varten, ammattikoulu Valtion materiaalin kääntäminen venäjäksi, opetusmateriaalin sähköistäminen, • Nykytila-analyysi Petroskoin metsäteknikumille ja Uchebnyi Centrelle sekä metsäkoneenkuljettajien koulutustarpeen laajuutta ja sisältöä kartoittava koulutustarveanalyysi Karjalan tasavallan puunkorjuuyrityksille, • Strategian esitteleminen sidosryhmille Suoju-Viitanan metsäteknillisen koulun metsäkoneenkuljettajakoulutuksen kehittämiseksi, • Ammattiopisto Valtimon uuden koulutusohjelman ja opetusmateriaalin testaaminen kahden viikon lähikoulutusjaksona, • Tietokoneiden hankkiminen venäläisille partnerioppilaitoksille, harvesterisimulaattorin ja käytetyn harvesterin hankkiminen Suoju-Viitanan metsäteknillisen koulun tiloihin, • Venäjän metsäkoneenkuljettajakurssin pilottijakson toteuttaminen.

Hankkeen tulokset

Pilottikoulutuksen keskeinen tavoite oli venäläisten kouluttajien koulutus Karjalan tasavallan tarpeisiin. Ammattiopisto Valtimon metsäkoneenkuljettajakoulutukseen liittyvää osaamista siirrettiin Suoju-Viitanalle myös venäläisen koulutusohjelman suunnitteluvaiheessa. Pilottijakson palautteiden analysoinnin perusteella ammattiopisto Valtimo aikoi kehittää koulutusohjelmansa moduulirakenteiseksi tuotteeksi. Siten kurssi on helpompi räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden ja oppilaiden osaamisen mukaiseksi. Venäläisen metsäkoneenkuljettajakoulutuksen pilottijakso toteutettiin yhteistyössä John Deere Forestry Oy:n kouluttajien kanssa Suoju-Viitanan metsäteknillisessä koulussa keväällä 2007 ja varsinainen metsäkoneenkuljettajakoulutus aloitettiin Karjalan tasavallassa saman vuoden syksyllä. Suoju-Viitanan koulu on järjestänyt jo viisi kolmen kuukauden koulutusjaksoa, joihin on osallistunut yhteensä noin 50 henkilöä. Koulutusten jälkeen kerättyä palautetta koulutuksen sisällöstä, opetusmenetelmistä sekä tuntimäärän riittävyydestä käytetään koulutusohjelman jatkuvaan kehittämiseen. Uutena osana koulutuksessa on opiskelijoiden harjoitustyö harvesterisimulaattorilla, joka parantaa heidän valmiuksiaan harvesterin käyttöön todellisessa tilanteessa. Hankkeella oli merkittävä vaikutus Suoju-Viitanan metsäteknillisen koulun kehittämiseen; uusi koulutusohjelma, opetuskäyttöön hankitut koneet ja laitteet, opetusympäristön parantaminen sekä suorat suhteet paikallisten puunkorjuuyritysten ja työvoimatoimiston kanssa takaavat metsäkoneenkuljettajakoulutuksen jatkumisen koulussa hankkeen päättymisen jälkeenkin. Myös ammattiopisto Valtimo hyötyi hankkeesta. Se sai koulutusohjelmaa kehittämällä hyvää kokemusta ja osaamista, joka paransi koulun kilpailukykyä koulutuksen järjestäjänä ja sekä kotimaisten että ulkomaisten opiskelijoiden hankinnassa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2006-04-01 - 2007-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

59 849 € / 41 894 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suoju-Viitanan metsäteknillinen koulu
Koulutuskeskus
John Deere Forestry Oy
Ponsse Oyj