< Takaisin hankkeisiin

Ground heat solution for the village hall and the school buildings of Vuokkiniemi (KA400)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää elinkeinoja ja Vuokkiniemen asukkaiden elämänlaatua geotermisen maalämpöteknologian avulla. Ratkaisu vähentää riippuvuutta turvattomista ja saastuttavista energianlähteistä.

Keskeiset toimenpiteet

• Taloudellisen, turvallisen ja ekologisen uusiutuvaan energiaan perustuvan maalämpöratkaisun rakentaminen Vuokkiniemeen, • Teknologisen tietotaidon levittäminen Karjalan tasavaltaan.

Hankkeen tulokset

Hanke rakennutti maalämpöjärjestelmän, johon sisältyi kymmenen maalämpökaivon poraaminen, lämpöpumppujen asentaminen, kattilat ja uudet patteriverkostot. Järjestelmä on nyt toiminnassa ja on toiminut moitteetta kriittisimmän lämmitystä vaativan jakson läpi. Kylätalo sekä kyläkoulurakennukset ovat nyt vähemmän riippuvaisia polttoainejakelusta ja ne käyttävät vähemmän saastuttavia lämmönlähteitä ja teknologiaa. Maalämpöteknologian koulutukset hankekumppaneiden tekniselle henkilöstölle ja ammattikouluopiskelijoille järjestettiin onnistuneesti.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2013-06-20 - 2014-12-19

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

540 000 € / 486 000 €


Päätoteuttaja

Sotkamon Porakaivo Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kostamuksen kaupunki
MUP Teploseti
Kostamuksen kapungin ammattikoulu
Pohjois-Karjalan aikuiskoulutuskeskus
ProAgria Kainuu Ry
Käännös- ja matkailupalvelut Ivanov