< Takaisin hankkeisiin

Green Solutions for Nature Protected Areas (KA5043)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Parantaa hankkeeseen osallistuvien suojeltujen alueiden vierailijoiden ja työntekijöiden asumis- ja työskentelyolosuhteita sekä samalla vähentää ympäristölle haitallista toimintaa.

Keskeiset toimenpiteet

• Oppimista ja osaamista kehittävät keinot. - Opintomatkojen järjestäminen paikkoihin Suomessa ja Karjalassa, joissa ympäristöystävälliset energiatuotannon ja jätteiden hyödyntämisen tekniset keinot ovat jo käytössä. Lisäksi järjestetään koulutusseminaareja. - Arvioidaan koehankkeiden loppumisen jälkeen niiden taloudelliset hyödyt ja ekologiset vaikutukset. • Suunnitellaan ja otetaan käyttöön valituilla koealueilla erilaisia ekologisia ratkaisuja, kuten uusia välineitä ja tekniikkaa. - Vierailujen järjestäminen Karjalan ja Suomen hankkeessa mukana oleville luonnonsuojelualueille. Valitaan tutkimuskohteet ja sopivat ekologiset menetelmät sekä valvotaan koehankkeiden täytäntöönpanoa; - Hankitaan, tilataan ja asennetaan koehankkeessa tarvittavat infrastruktuaaliset välineet. • Levitetään hankkeen tuloksia ja valmiita toimintamalleja, joita voidaan käyttää muilla Suomen ja Karjalan suojelualueilla.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

GreenSol

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-01 - 2020-11-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

534 896 € / 435 877 €


Päätoteuttaja

ANO Energy Efficiency Centre
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Vodlajärven kansallispuisto
Metsähallitus, luontopalvelut
Kivatsun luonnonpuisto
Kostamuksen luonnonpuisto
Oulun Energia Oy