< Takaisin hankkeisiin

Green cities and settlements-Sustainable spatial development in remote border areas (KA192)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli rohkaista kaupunkien ekologista ja syrjäisten raja-alueasutusten yleistä kehitystä.

Keskeiset toimenpiteet

• Temaattisten työryhmien järjestäminen parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi ja yhteisten käytännön esitysten ja suunnitelmien valmistelemiseksi tavoitteena lisätä alueen houkuttelevuutta ja parantaa elinympäristöä, • Paikallisten resurssien kartoitus, • Syrjäisten raja-alueiden potentiaalin hyödyntämisen kehittäminen luomalla arviointiselvityksiä ja muita tutkimuksia, jotka osoittavat alueen mahdollisuudet, • Tärkeimpien ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden tunnistaminen ja käsitteleminen, • Tietoisuuden lisääminen ja informaation jakaminen kestävän aluekehityksen mahdollisuuksista, • Suositusten laatiminen luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Hankkeen tulokset

Hanke tuotti ajantasaista tietoa ja suosituksia aluesuunnittelusta ja resurssien käytöstä pilottialueilla. Parhaista käytännöistä laadittiin useita arviota ja selvityksiä, joita hyödynnettiin etenemissuunnitelmia tehtäessä. Näitä etenemissuunnitelmia voidaan käyttää pilottialueiden kehityksen suunnittelussa jatkossakin. Virkamiehet, poliitikot ja muut päätöksentekijät voivat hyödyntää laadittuja dokumentteja pilottialueiden taloudellisen elinkelpoisuuden kehittämisessä samalla huomioiden ympäristönäkökohdat. Tämä hyödyttää lopullisia edunsaajia ja hankkeen kohderyhmiä, pilottialueiden asukkaita ja ohjelma-aluetta yleisesti.Perustiedot