< Takaisin hankkeisiin

From Omelia to Pielinen, the ancient log-rafting route of the two Karelias. The documentary Two Old Raftsmen
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli dokumentoida ja tallentaa yli sata vuotta kestäneen rajauittoperinteen eri vaiheet nykytiedon ja saatavilla olevan dokumentti- ja muistiaineiston pohjalta ja tuottaa 55 minuutin mittainen dokumenttielokuva ”Kaksi vanhaa tukkijätkää”.

Keskeiset toimenpiteet

• Dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen, suunnittelu, kuvaus ja editointi.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa käsikirjoitettiin, suunniteltiin, kuvattiin ja editoitiin suunnitelman mukainen dokumenttielokuva. Kuvauksia toteutettiin Suomen puolella mm. Ruunaan koskilla kansainvälisten uittoperinnepäivien yhteydessä. Venäjän puolella jokireitin kuvaukset aloitettiin Roukkulanjärveltä, josta jatkettiin Lieksanjoen vesireittiä pitkin lähes valtakuntien rajalle Mustapikisen koskelle saakka. Elokuvaan kuvattiin myös Lieksanjoen Suomen puoleisen jokireitin osuus rajalta Lieksaan saakka. Kuvauksiin osallistui myös venäläisiä ”uittoveteraaneja”. Tuulijoen vesireitistä ei saatu elokuvallista materiaalia, sillä kuvaukset jouduttiin keskeyttämään jokireitin vedenpuutteen vuoksi. Valmis elokuva on kestoltaan 55 minuuttia. Elokuvan levitystä koskevat neuvottelut oli aloitettu hankkeen päättyessä ja Lieksan kaupunki suunnitteli elokuvan hyödyntämistä omassa markkinoinnissaan.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2001-08-01 - 2003-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

125 057 € / 79 286 €


Päätoteuttaja

Lieksan kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö
Karjalan tasavallan Tiedeakatemia