< Takaisin hankkeisiin

Food trade between Kainuu and Northwest Russia
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen avulla pyritään edistämään kainuulaisten elintarvikealan yritysten venäjäosaamista, tuotannon kehittämistä ja verkostoitumista vientimarkkinoita varten. Hankkeessa pyritään monipuoliseen rajan yli tapahtuvaan elintarvikekauppaan ja madaltamaan kainuulaisten yritysten pääsyä Venäjän markkinoille mm. parantamalla kohdealueen viranomaismääräysten sekä kauppakulttuurin tuntemusta ja kehittämällä toimivia rajan ylittäviä kauppa- ja yhteistyösuhteita Luoteis-Venäjän elintarvikesektorin kanssa. Hankkeen ensisijaisena kohdealueena on Karjalan tasavalta (780 000 asukasta), mutta tarkoituksena on edistää kainuulaisten elintarvikeyritysten mahdollisuuksia myös Pietarissa, Leningradin alueella sekä Arkangelin ja Murmanskin alueilla. Hanke perustuu Interreg II Karjala-ohjelman kehittämishankkeen ”Elintarvikesektorin kaupankäynti Kainuun ja Luoteis-Venäjän välillä -esiselvityshankkeen” tuloksiin. Hankkeen toimesta järjestettiin kysely kainuulaisten elintarvikealan yritysten kiinnostuksesta idänkauppaa kohtaan. Hankkeen toimesta järjestettiin informaatiotilaisuus elintarvikevientiin liittyen, jossa kerrottiin mm. Pietarista markkina-alueena: alueen ostovoima, kulutuskysyntä jne. Lisäksi suomalaisen yrityksen Pietarin edustaja kertoi markkinointistrategioista ja potentiaalisten asiakkaiden löytämisestä.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Elintarvikesektorin kaupankäynti Kainuun ja Luoteis-Venäjän välillä

Hankkeen kokonaiskesto

1999-02-01 - 2000-07-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

145 477 € / 58 191 €


Päätoteuttaja

Kainuun Maaseutukeskus ry.
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit