< Takaisin hankkeisiin

Fish Route Connection of the Lieksanjoki River to Russia (Lake Salmon of Pielinen to the River Lieksanjoki)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tämä hanke oli Pielisen Järvilohi Lieksanjokeen puiteohjelman mukainen osahanke. Tavoitteena oli vahvistaa Lieksanjoen Järvilohi-imago, turvata lajin monimuotoisuus ja luontainen elinkierto sekä luoda kalastuksen ja matkailun kautta yhteistyötä yli rajan. Tähän pyrittäisiin rakentamalla nousutie vanhaan uomaan.

Keskeiset toimenpiteet

• Kalateiden yleissuunnitelman sekä Lieksanjoen vanhanuoman rakentamisen suunnitelman laatiminen, • Houkutusvirtakokeilun seurantaohjelman sekä pyydysratkaisun suunnittelu ja tilaaminen, viistepadon rakennuttaminen, • Houkutusvirtakokeilun toteuttaminen, • Kasvillisuusselvityksen tekeminen Lieksanjoen toimenpidealueesta, • Asiaankuuluvien lupien hankkiminen vesialueen omistajilta ja rannanomistajilta sekä Itä-Suomen ympäristölupavirastolta, • Poikasistutuksiin osallistuminen Lieksanjoella ja Hanhijoella keväällä 2003, 2004 ja 2005, • Emokalapyynnin toteuttaminen syksyllä 2005 Lieksanjoella, • Järvilohi-infopisteiden perustaminen, • Kalastusmatkailumahdollisuuksien selvittäminen, digitaalisen sisällön tuottaminen.

Hankkeen tulokset

Hanke laati kalateiden yleissuunnitelman sekä Lieksanjoen vanhanuoman rakentamisen suunnitelman. Suunnittelun yhteydessä tilattiin houkutusvirtakokeilun seurantaohjelma ja Lieksanjoen toimenpidealueesta kasvillisuusselvitys. Vesialueen omistajilta ja rannanomistajilta hankittiin luvat houkutusvirtakokeiluun ja viistepatoon. Vesilain mukainen ympäristölupa kalateiden rakentamiseksi hankittiin Itä-Suomen ympäristölupavirastolta. Hanke rakennutti viistepadon ja toteutti houkutusvirtakokeilun sekä suunnitteli ja tilasi houkutusvirtakokeilun pyydysratkaisun. Pyydysratkaisua testattiin Lieksanjoen vanhanuoman alaosassa houkutusvirtapadon kohdalla kuukauden ajan. Kalatie toteutettiin suunnitelman mukaisesti Lieksanjoen vanhanuoman maisemointipatoihin. Hanke perusti niin kutsuttuja Järvilohi-infopisteitä Lieksan Matkailuun, Kolin luontokeskus Ukkoon ja Ruunaan Opastuskeskukseen. Ruunaan pisteessä oli hankkeen ylläpitämä järvilohiakvaario ja pienimuotoinen kuvanäyttely hankkeen toiminnasta. Luontokeskus Ukossa infopiste oli Järvilohi tutuksi -hankkeen ja Kalastusmuseoyhdistyksen Järvilohen Historiaa - näyttelyn yhteydessä. Yhteistyössä matkailuyritys Koski-Jaakko Ky:n kanssa avattiin Lieksanjoen kalastuksesta ja koskenlaskuista opastava neuvontapiste Kalastajan Torppa, joka toimi samalla Järvilohi-infopisteenä ja Järvilohituotteiden myyntipisteenä. Kalastusmatkailumahdollisuuksia rajantakaisilla koskialueilla selvitettiin. Hankkeessa tehdyt toimenpiteet turvaavat järvilohen perimän monimuotoisuutta sekä edellytyksiä omaleimaiselle luontomatkailuyrittäjyydelle Pielisen-Karjalan alueella. Kalastusmatkailumahdollisuuksia rajantakaisilla koskialueilla selvitettiin Tuulijoen osalta sinne järjestetyn matkan aikana. Matkailullisia yhteistyökontakteja luotiin myös Mujejärven piirin kanssa. Järvilohihankkeet avasivat yhteiset nettisivut: www.jarvilohi.net. Houkutusvirtakokeilun yhteydessä kuvatusta vedenalaisesta videoaineistosta tuotettiin kooste DVD-formaatissa.Perustiedot


Lyhenne

Lieksanjoen kalatieyhteys Venäjälle (Pielisen järvilohi Lieksanjokeen)

Hankkeen kokonaiskesto

2002-06-01 - 2005-11-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

339 000 € / 263 512 €


Päätoteuttaja

Lieksan kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin Tiedeakatemia
Mujejärven piiri