< Takaisin hankkeisiin

Fennoscandian Green Belt – Welfare from Sustainable Cross Border Nature and Culture Tourism (FGB) KA 546
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa Karjalan suojelualueiden ainutlaatuisten luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä, mikä hyödyttää korkeatasoista kansainvälistä luonto- ja kulttuurimatkailua ja lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia. Hankkeen erityistavoitteena oli parantaa suojelualueiden varustelua Karjalassa ja näin parantaa palveluita sekä kansainvälisen matkailun kehittämismahdollisuuksia.

Keskeiset toimenpiteet

Toimenpiteet Suomessa: • Näyttelyiden uudistaminen Oulagan ja Kolin kansallispuistojen luontokeskuksissa sekä Petkeljärven luontotuvalla, • Luontomatkailun infrastruktuurin (esim. retkeilyreittien, niihin liittyvien rakenteiden, opastuksen ja infotaulujen) kunnostaminen, • Oulangan lerintäalueen nykyaikaistaminen, • Leirintäalueen viemäriverkostojen uusinta, • Karhunkierroksen kylttien kunnostaminen, uuden tulentekopaikan rakentaminen Kiutakönkäälle sekä muut vaadittavat kunnostukset reitin varrella, • Pitkospuiden ja kylttien kunnostaminen Itärajan retkeilyreitillä Hossan Kalevalapuistossa • Uuden talviulkoilureitin perustaminen Ystävyyden puistoon. Toimenpiteet Venäjällä: • Paanajärven kansallispuiston sekä Kostamuksen luonnonpuiston luontokeskuksien näyttelyiden uudistaminen, • Pitkospuiden kunnostaminen Paanajärven kansallispuiston Kivakkatunturin ja Astervajoen alueilla, • Sodassa tuhoutuneen Arolan tilan päärakennuksen jälleenrakentaminen, • Uuden palvelurakennuksen rakentaminen puiston pääportille, • Satumetsän retkeilyreitin kunnostaminen Kostamuksen luonnonsuojelualueella, • Uusien tulentekopaikkojen rakentaminen Laukkukauppiaiden reitille, Kivijärvelle, Akonlahden kulttuurihistorialliselle alueelle sekä Kostamuksen kaupungin paikallispuistoon, • Ensimmäisten viitoitettujen vaellusreittien ja tulentekopaikkojen rakentaminen Venehjärven alueen Kalevalskyn kansallispuistoon. Infotaulut kirjoitettiin Kalevalan runonmittaan.

Hankkeen tulokset

Karjalan alueen luontokeskusten varustelua yhtenäistettiin ja nykyaikaistettiin vastaamaan kansainvälisen luonto- ja kulttuurimatkailun korkeaa tasoa. Karjalan alueen suojelualueiden luontopoluista ja kulttuuriperintökohteista tehtiin asiakasystävällisiä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua ja kestävää kehitystä tukevia. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta rajanylittävä puistopariyhteistyö on kehittynyt kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen ja matkailun kehitys- ja kasvumahdollisuudet ovat parantuneet. Käytännössä puistopariyhteistyö mahdollistaa rajanylittävän luonnon, kalevalaisen kulttuurin ja historian kokoamisen toimiviksi hyvinvointi- ja elämysmatkailun tuotteiksi ainutlaatuisessa ympäristössä luoden kasvumahdollisuuksia alueen paikallistalouksille rajan molemmin puolin.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-09-25 - 2014-12-24

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

2 533 000 € / 2 186 071 €


Päätoteuttaja

Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Paanajärven kansallispuisto
Kalevalan kansallispuisto
Kostamuksen Zapovednik -luonnosuojelualue