< Takaisin hankkeisiin

Face-to-Face with Karelia: Training and Networking Project for the Documentary and Short Film Industry in North Karelia and the Republic of Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli rajanylittävän koulutusyhteistyön ja tuotantoverkoston luominen av- ja elokuva-alan toimijoiden kesken tuotantoyhteistyön rakentamiseksi ja paikallisten tuotantojen levittämiseksi. Tavoitteena oli myös alueellisten dokumenttien esitys- ja levitystoiminnan sekä dokumenttitapahtumien kehittäminen, osaamisen laadun nostaminen kansainväliselle tasolle ja yrittäjyyden ja työpaikkojen syntymisen edistäminen.

Keskeiset toimenpiteet

• Yrittäjien koulutus ja verkostointi, • Tiedonkeruu alan toimintaympäristöstä ja kontaktipinnoista Karjalan tasavallassa ja Venäjällä, AV-alan Venäjä -oppaan julkaisu • Yritysten osaamisen markkinointi • Dokumentti- ja lyhytelokuviin keskittyvien festivaalien järjestäminen.

Hankkeen tulokset

Yrittäjille järjestettiin nelitasoinen koulutus- ja verkostointiohjelma, joka jakautui yleiskoulutukseen, workshop-työskentelyyn, räätälöityyn tuotantoprosessikoulutukseen ja tuotantoprosessikoulutukseen sidottuihin kontaktimatkoihin. Koulutusohjelma käsitteli seuraavia teemoja: Karjalan tasavallan kulttuurihallinto, Karjalan tasavallan mediat, rajanylitys- ja tullimuodollisuudet, markkinointi- ja uudet levitysteknologiat, Pietarin dokumenttielokuvan toimijat / kontaktit ja kansalliset ja Venäjän lähialueen arkistot (aineistot ja niiden käyttö). Hanke järjesti venäjäosaamiseen liittyviä kaikille avoimia workshop-työskentelyä sisältäviä yleiskoulutuksia 12 kappaletta ja lisäksi markkinointikoulutuksia ja -tilaisuuksia, joihin liittyi rahoitustahojen edustajien tapaamisia (YLE, Media Desk, SES, AVEK). Tuotantoprosessikoulutukset sidottiin yrityksissä käynnissä olleisiin tuotantoihin niin, että koulutuksen kautta pystyttiin räätälöidysti nostamaan akuuttia venäjäosaamisen tarvetta (rajanylitys, kontaktit, ministeriöyhteydet, lokaatiot) yrityksissä. Pääsääntöisesti tuotantoprosessikoulutukset toteutuivat yrityksille räätälöityjen tuotantokohtaisten matkojen aikana, joita toteutettiin viisi Petroskoihin ja yksi Pietariin. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui 205 henkilöä. Hanke selvitti alan toimintaympäristöä ja kontaktipintoja Karjalan tasavallassa ja Venäjällä ja työsti tiedon koulutuksien opetussisällöiksi; tuloksena myös julkaisu AV-alan Venäjä -opas - Elokuvan rajan ylitys. Toteutetun koulutusohjelman kautta syntyi alueellisten tuotantoyritysten verkosto, jonka yritykset ovat tietoisia toistensa tuotannoista, pystyvät tarvittaessa jakamaan resurssejaan sekä ratkomaan tuotantoon liittyviä käytännön ongelmia yhdessä. Verkoston yritykset voivat myös jakaa venäjäosaamistaan keskenään ja myydä sitä alueen ulkopuolisille tuotantoyhtiöille. Yritysten osaamista markkinoitiin mm. East Finland Film Commission nettisivuilla: www.effc.fi/venajankarjala. EFFC:n toiminta laajentui venäjäosaamisen markkinoinnin työkalujen ja syntyneiden kontaktien myötä. Maakunnallista alan toimintaa esiteltiin useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Hanke järjesti Viscult 2006 ja 2007 sekä Rokumentti Film Festival 2007 tapahtumat.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-11-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

314 385 € / 220 069 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kulttuuri- ja yhteiskuntasuhteiden ministeriö
Kulttuurialoitteiden keskus
Karjalaisen kulttuurin keskus