< Takaisin hankkeisiin

Experience It at Koli! – tourism cooperation and vacation property marketing development project
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen keskeisin tavoite oli Pohjois-Karjalan, Karjalan tasavallan sekä Pietarin alueen välisen matkailun sekä lomakiinteistöjen myynnin edellytysten kehittäminen.

Keskeiset toimenpiteet

• Kolin alueen matkailupalvelujen sekä niiden markkinoinnin ja myynnin kehittäminen venäläisten matkailijoiden kysyntää vastaavaksi yhteistyössä Pietarin alueen matkanjärjestäjien ja Karjalan tasavallan matkailukomitean kanssa • Kolin ja Pielisen Karjalan alueen matkailullisen imagon vahvistaminen ja uusien yhteyksien luominen Pietarin alueen matkanjärjestäjiin ja matkailutoimijoihin • Venäjän loma-asuntokiinteistöjen ja Venäjän matkailutuotteiden myynti- ja markkinointikanavien ja järjestelmien kiinnittäminen Karelia Expertin yhteyteen • Loma-asuntokiinteistöjen myyntiin tarkoitetun palvelujärjestelmän selvittäminen ja käyttöönotto tonttien ja loma-asuntojen myymiseksi venäläisille sekä venäjänkielisen markkinointimateriaalin tuottaminen

Hankkeen tulokset

Kolin matkailupalveluita muokattiin venäläisiltä asiakkailta saatujen palautteiden mukaan ja yritykset lisäsivät suoraa myyntiään venäläisille kuluttajille. ”Tunnin päässä Kolilta” -matkailutuotteen kehittämisessä onnistuttiin osittain: matkailuyrittäjät ymmärsivät aiempaa paremmin keskusvetoisen yhteistyön ja markkinoinnin hyödyt, käyttivät hankkeen myötä aiempaa enemmän Venäjälle tarjottujen palvelujen myyntikanavana Karelia Expert -yhteistyötä sekä alkoivat markkinoida palvelujaan Kolin brändin alla. Hankkeen tuottamat kehittämissuunnitelmat tukivat Kolin alueen kehittymistä. Kolin alueen matkailullista imagoa onnistuttiin vahvistamaan ja tietoisuus Kolin palveluista kasvoi venäläisten matkanjärjestäjien ja median keskuudessa erityisesti Pietarissa. Venäläisten matkailuyrittäjien asiointi hankkeessa mukana olleissa yrityksissä lisääntyi ja venäläisten asiakkaiden tietoisuus Kolin alueen matkailu- ja loma-asuntokiinteistötuotteista kasvoi hankkeen myötä. Hankkeessa kehitettiin venäläisten matkailuun ja kiinteistökauppoihin liittyvää markkinointimateriaalia ja hankkeen aikana käytetty venäjänkielinen loma-asuntojen myyntiin tarkoitettu palvelujärjestelmä osoittautui toimivaksi. Hankkeen toimenpiteet ja tuottama markkinointimateriaali johtivat konkreettisiin kiinteistökauppoihin sekä edesauttoivat kahden ison kiinteistökaupan syntymistä, joiden tavoitteena oli venäläisten omistaman lomakylän syntyminen alueelle. Suomeen syntyi hankkeen osittaisella edesauttamisella uusi yritys Zander Point Oy, jonka toiminta-ajatus on harjoittaa lomakyläliiketoimintaa Purnunniemen alueella Kolilla. Hanke oli osaltaan edesauttamassa sitä, että kyseinen yritys osti 10 tonttia Purnunniemestä.Perustiedot


Lyhenne

Experience It at Koli!

Hankkeen kokonaiskesto

2004-03-01 - 2007-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

299 681 € / 209 776 €


Päätoteuttaja

Lieksan kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan matkailukomitea
Matkanjärjestäjä Gamajun
Matkanjärjestäjä Intermedius
Matkanjärjestäjä Prostor
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Kolikeskus Oy
Sokos Hotelli Koli Oy