< Takaisin hankkeisiin

European Computer Driving Licence Web Training Project
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää monipuolinen ja laadukas tietotekniikan perusosaamisen verkko-opiskelun koulutus- ja tutkinnonsuoritusohjelma (ECDL), jota voitaisiin hyödyntää opetustoiminnassa sekä Suomessa että Venäjällä.

Keskeiset toimenpiteet

• Verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja sen venäjänkielisten verkkosivujen rakentaminen Internettiin, • Venäjänkielisen verkkomateriaalin laatiminen oppimateriaaleineen ja harjoituksineen, • Oppimateriaalin testaus ja kehittäminen 28 asiantuntijan avulla, • Tutkintovaatimusten kääntäminen venäjäksi, kokeiden kääntäminen venäjäksi • Henkilön kouluttaminen ECDL-tutkinnon verkkokouluttajaksi ja testivalvojaksi. • Aikuisopisto Lieksan yksikön koulutusohjelmien ja ECDL-tutkinnon markkinointi.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa suunniteltiin ECDL -koulutuksen verkko-oppimisympäristö ja rakennettiin ECDL etäkoulutuksen venäjänkieliset verkkosivut internetiin. Hanke myös laati suunnitellusti Tietokoneen käyttäjän eurooppalaisen ajokortin venäjänkielisen verkkomateriaalin, joka sisälsi ECDL - perustutkinnon uusimman tutkintovaatimusversion Syllabus 4.0. kaikki seitsemän osiota oppimateriaaleineen ja harjoituksineen. Oppimateriaalista tehtiin myös venäjänkielisille maahanmuuttajille sopiva versio, jota voidaan jatkossa käyttää maahanmuuttajien koulutuksissa sekä Venäjällä asuvien ja suomea opiskelevien opiskelijoiden koulutuksissa. Oppimateriaalia testattiin ja kehitettiin edelleen 28 venäläisen asiantuntijan avulla. Tuotetulle ECDL -perustutkinnon oppimateriaalille saatiin ECDL -Foundation hyväksyntä. Suomen virallisille ECDL -tutkinnon sivuille (www.ecdl.fi) tuli linkki Aikuisopisto Lieksan venäjänkielisen verkko-oppimateriaalin sivuille, http://aikoledu.pkky.fi/ecdlrus. Hankkeen aikana tehtiin venäjänkielinen oppimateriaali myös ECDL Advanced -jatkotutkinnon neljään osioon ja käännettiin jatkotutkinnon Syllabus 1.0 version tutkintovaatimukset venäjäksi. Materiaalin kehittäminen tehtiin yhteistyössä venäläisten asiantuntijoiden kanssa; materiaalin laatimiseen ja testaamiseen osallistuivat Petroskoin koulutuskeskuksen ja Petroskoin valtionyliopiston asiantuntijat. Perustutkinnosta ja jatkotutkinnosta käännettiin myös kokeita venäjänkielelle. Kokeet testattiin ja perustutkinnon venäjänkieliset kokeet lähetettiin Tietotekniikan liittoon, jossa ne sijoitettiin yleiseen ECDL -testipankkiin, josta ne ovat kaikkien suomalaisten testikeskusten käytettävissä. Hankkeessa koulutettiin henkilö ECDL -tutkinnon verkkokouluttajaksi ja testivalvojaksi. Hankkeen aikana luotiin aktiivisesti yhteistyösuhteita venäläisiin koulutusorganisaatioihin. Aikuisopisto Lieksan yksikön koulutusohjelmia ja ECDL -tutkintoa esiteltiin ja markkinointiin Karjalan tasavallassa ja Suomessa. Kehitetty oppimateriaali ja verkko-oppimisympäristö otettiin käyttöön marraskuussa 2004, jolloin alkoi Aikuisopisto Lieksan ensimmäinen venäjänkielinen ECDL etäkoulutus. Markkinoinnin avulla onnistuttiin herättämään venäläisten kiinnostus ECDL -tutkintoa kohtaan ja ensimmäiselle ECDL etäkurssille haki 34 henkilöä ja osallistui 30 henkilöä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2003-04-01 - 2004-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

92 632 € / 83 370 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Venäjän federaation oikeusministeriön oikeusakatemian pohjoisosasto
Petroskoin koulutuskeskus
Petroskoin valtionyliopisto