< Takaisin hankkeisiin

Euregio Karelia – New Challenges in Implementing the Northern Dimension
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa Euregio Karelian asemaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla esimerkkinä rajat ylittävän yhteistyön muodosta EU:n/Suomen ja Venäjän rajalla. Euregio Karelian hallintokomitean toiminnassa olisi edelleen keskeisenä Interreg ja Tacis -hankkeiden koordinointi.

Keskeiset toimenpiteet

• Euregio Karelia rahaston kartuttaminen

Hankkeen tulokset

Euregio Karelian hallinnollisia rakenteita ja sen ohjelmapoliittista työtä vahvistettiin: yhteisistä hallintokomitean kokouksista tuli foorumi, jossa poliittisella tasolla sovittiin rajat ylittävän yhteistyön tavoitteista ja painopisteistä, edunvalvontatyöstä ja edistettiin yhteisten projektien toteutumista kuten Kuusamon rajanylityspaikka, nuorten rajat ylittävään yhteistyöhön liittyvät hankkeet ja eKarelia -hanke. Hanke laati tietoyhteiskunnan kehittämiseksi raportin ”eKarelia - Euregio Karelia kulttuurisena yhteiskuntana” suomeksi, venäjäksi ja englanniksi, jonka avulla eKarelia -hanke sai rahoituksen EU:n komissiolta. Hallintokomitean päättämät kärkihankkeet toimivat myös lähtökohtana uuden Euregio Karelia Naapuruusohjelman painopisteiden valinnassa. Euregio Karelialle määriteltiin Euregio Karelia Naapuruusohjelman ohjelma-asiakirjassa poliittinen ja strateginen rooli ja hallintokomitea aloitti tehtäviensä ja toimintatapojensa uudelleen organisoinnin. Euregio Kareliaa esiteltiin mallina rajat ylittävästä yhteistyöstä EU:n uusille ulkorajamaille mm. latvialaisille, puolalaisille ja ukrainalaisille. Karjalan tasavalta valittiin Euroopan alueeksi vuonna 2003. Kansainväliseen raja-alueiden yhteistyöhön liittyen Euregio Karelia oli Euroopan raja-alueiden liiton jäsen ja AEBR:n hallitus piti Euregio Karelian alueella kokouksensa. Euregio Karelia nousi hankkeen avulla Suomen ja Venäjän valtioiden välisissä keskusteluissa esiin hyvänä esimerkkinä aluetason yhteistyöstä yli rajan ja se antoi uutta sisältöä Suomen ja Venäjän väliselle yhteistyölle sekä Euroopan Unionin pohjoiselle ulottuvuudelle. Hanke teetti Euregio Karelialle layoutin, rekisteröi Euregio Karelia tavaramerkin ja julkaisi englanniksi Valeri Shljaminin kirjoittaman kirjan pohjoisesta ulottuvuudesta.Perustiedot


Lyhenne

Euregio Karelia - New Challenges in Implementing the Northern Dimension

Hankkeen kokonaiskesto

2001-09-20 - 2004-09-19

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

85 139 € / 59 597 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan liitto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan talouskehityksenministeriö
Kainuun liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto