< Takaisin hankkeisiin

Euregio Karelia: Museum Hypertext (KA426)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli rohkaista Euregio Karelian rajanylittävän kulttuurialueen kehitystä perustuen yhteiseen visioon, yhteisten historiallisten ja kulttuuristen ominaispiirteiden identifikaatioon ja museotulkintaan sekä maiden sisäisiin ja ulkoisiin yhteyksiin. Hankkeessa keskityttiin erityisesti nykyaikaisen viestintäteknologian hyödyntämiseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Euregio Karelia -alueen avoimen museotietoverkoston luominen • Museoiden tekninen nykyaikaistaminen, remontointi, uusien näyttelyiden tuottaminen, Karjalan tasavallan kunnallisten museoiden kehitysstrategioiden parantaminen • Lukuisten seminaarien ja konferenssien, opintomatkojen ja näyttelyiden järjestäminen • Museotuotteiden ja –palveluiden markkinointi Venäjän ja Suomen matkailumarkkinoilla • Uuden painetun materiaalin ja matkamuistotuotteiden valmistaminen museoihin

Hankkeen tulokset

Kehittämissuunnitelmat päivitettiin Karhumäen, Kostamuksen ja Sortavalan museoihin. Museoille luotiin myös uusi hypertekstille perustuva museonäyttelymalli. Niissä museoissa, joissa näyttelyjä ei päivitetty, museoesineet arvioitiin ja osa niistä valittiin hyperteksti-järjestelmään, jonka avulla museonäyttelyitä on mahdollista tutkia eri tasoilla. Hyperteksti-järjestelmä mahdollistaa kokonaisten museokokoelmien katselun ja tutkimisen tietokoneilla, museoissa sijaitsevilla interaktiivisilla näytöillä, tableteilla ja muilla mobiililaitteilla museoesineistä löytyvien QR-koodien avulla. Museoesineet löytyvät koodien avulla Open Karelia -järjestelmästä. Venäjän ja Suomen ensimmäinen yhteinen museotietojärjestelmä Open Karelia luotiin informaation ylläpitämiseen Euregio Karelia alueen museoista, ja sen avulla on mahdollista etsiä tietoa helposti ja sujuvasti. Open Karelia on monikielinen museotietolähde, joka tarjoaa ajantasaista informaatiota ja auttaa hankkeeseen osallistuneita museoita lisäämään näkyvyyttä virtuaalimaailmassa. Järjestelmään liittyminen on ilmaista ja avointa kaikille museoille. Uusia kumppanuussuhteita luotiin hankkeeseen osallistuneiden museoiden välille ja jo olemassa olevia ammatillisia verkostoja vahvistettiin. Tämä auttoi vakiinnuttamaan tiedonvaihtoa ja yhdistämään ponnisteluja uuden tiedon ja osaamisen hankkimiseksi. Myös museohenkilökunnan ammattitaitoa kehitettiin koulutusten avulla.Perustiedot