< Takaisin hankkeisiin

Return to the Sources – environmental education cherishing the traditions
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Kainuun ja Vienan Karjalan matkailullista vetovoimaa suunnittelemalla ja valmistamalla alueen luonnosta sekä paikallisten asukkaiden ja kulttuurin välisestä vuorovaikutuksesta kertovaa materiaalia. Lisäksi haluttiin kehittää oppilaitoksille ja matkailuyrittäjille sopivia aluekokonaisuuksia ja toimintaympäristöjä luonto-opetuksen ja leirikoulujen järjestämiseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Lentuan luontotuvan näyttelyn rakentaminen, Kosken leirikeskuksen muuntaminen luonto- ja leirikoulukeskukseksi, • Levävaaran erämaatilan opastusnäyttelyn ja leirikoulurakenteiden valmistaminen, • Rakenteiden, infomateriaalin ja opastusmateriaalin rakentaminen Lauttavaaran luontokoulumetsään • Luonto-opastuksen vaatimien tarvikkeiden ja laitteiden hankinta sekä mystiikkaosioiden toteuttaminen Kainuun luontokeskuksen (nykyisen Petolan) yhteyteen, • Luonto-opasmateriaalin hankinta muihin kohteisiin • Opastetaulujen, leirikouluvihkosen materiaalien sekä jätevalistus- ja jätehuoltomateriaalin tuottaminen Kostamuksen luonnonsuojelualueelle • Materiaalin testaus, markkinointi, käyttökoulutuksen tarjoaminen ja materiaalin toimittaminen matkailuyrittäjille ja kouluihin.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutettiin suunnitellusti. Hankkeen toimesta rakennettiin mm. Lentuan luontotuvan näyttely ja muunnettiin ja varustettiin Lentuan luontotuvan lähellä sijaitseva Kosken leirikeskus luonto- ja leirikoulukeskukseksi. Myös Elimyssalon alueella sijaitsevan Levävaaran erämaatilan opastusnäyttely ja leirikoulurakenteet saatettiin valmiiksi. Lauttavaaran luontokoulumetsään Lentuankoskentien alkupäässä suunniteltiin ja valmistettiin rakenteet, infomateriaali ja opastusmateriaali. Kainuun luontokeskuksen (nykyinen Petola) tiloihin hankittiin valittujen kohderyhmien luonto-opastuksen vaatimat tarvikkeet ja laitteet ja toteutettiin näyttelyn yhteyteen hankkeen ideologian mukaista mystiikkaosiota. Myös useisiin muihin kohteisiin suunniteltiin ja toteutettiin materiaalia ja maasto-opasteita sekä tuotettiin monenlaista muuta materiaalia, kaikki suunnitelman mukaisesti kolmella kielellä ja käytännönläheiseen muotoon. Kostamuksen luonnonsuojelualueelle tuotettiin opastetaulut, leirikouluvihkosen materiaalit sekä jätevalistus- ja jätehuoltomateriaalia. Niiden ulkoasu saatiin toteutettua nykyaikaisena ja näyttävänä, mikä lienee omiaan lisäämään materiaalin käyttöä jatkossa. Materiaalia testattiin, markkinoitiin, annettiin niitä koskevaa käyttökoulutusta ja materiaalia toimitettiin koulujen ja matkailuyrittäjien käyttöön. Projektissa syntyi yhteistyöorganisaatio, joka huolehtii jatkossa tuotteiden saatavuudesta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhteistyötä Venäjälle pystyttiin hankeen toimesta tiivistämään ja Metsähallitus sai hankkeen kautta uusia, yhä konkreettisempia muotoja rajan ylittävään luonto-opastusyhteistyöhönsä. Ystävyyden puiston yhteistyö yli rajan toimii esimerkkinä muille puistopareille toimivasta ja molempia osapuolia hyödyttävästä kansainvälisestä toimintamallista. Luontokeskus Petola asiakaspalvelupisteineen toimii tulevaisuudessa alueen luontokasvatuksen keskuspaikkana ja toiminnan koordinoijana. Hankkeen todettiin luoneen mahdollisuuksia alueen markkinoimiselle luonnon vetovoiman kautta ja tasoittaneen tietä rajan ylittävälle luontomatkailulle.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-02-01 - 2004-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

454 290 € / 305 110 €


Päätoteuttaja

Metsähallitus, Pohjanmaan - Kainuun Luontopalvelut
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Ystävyyden puisto/ Kostamuksen luonnonsuojelualue
Kuhmon kaupunki
Useita alueen matkailuyrityksiä