< Takaisin hankkeisiin

Establishing the cross-border cooperation to safeguard the declining wild forest reindeer (KA518)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli suojella metsäpeurakantaa ajantasaistamalla Karjalan metsäpeurapopulaation asemaa ja kehittämällä riistaeläintutkijoiden välistä yhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet

• Karjalan metsäpeurakannan koon selvittäminen ilmakuvausten avulla, • Tärkeiden laidunalueiden ja vaellusreittien kartoitus GPS-pantojen avulla, • Toimintasuunnitelman laatiminen, • Metsäpeuroihin liittyvän tiedon lisääminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa perustettiin aktiivinen rajanylittävä ryhmä metsäpeurakannan suojelua varten. Ryhmä työskenteli intensiivisesti koko hankkeen ajan. Tehdyt toimenpiteet ja metsäpeuroja koskeva toimintasuunnitelma ovat ryhmän aikaansaannoksia. Toimintasuunnitelmaan listattiin yhteistyön tavoitteet sekä kattava yhteystietolista. Hankkeessa tehdyn työn sekä yhteystietojen avulla tulevaisuudessa on mahdollista jatkaa aloitettua yhteistyötä metsäpeurakannan pelastamiseksi. Hankkeessa selvitettiin Karjalan metsäpeurojen nykyinen määrä ja sen todettiin olevan korkeintaan 2400 yksilöä. Myös metsäpeurojen levinneisyysalue ja vasojen määrä saatiin selville. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin metsäpeurojen selviytymistä uhkaavia tekijöitä ja selviytymismahdollisuuksia. Suurimmaksi uhaksi määriteltiin metsäpeurojen salametsästys. Saadun informaation perusteella on mahdollista suunnitella metsäpeurojen suojelualueita sekä tutkia ja hoitaa populaation selviytymisen kannalta oleellisia tarpeita. Toimintasuunnitelmaan listattiin metsäpeurojen tärkeimmät laidunalueet sekä suunnitellut suojelualueet. Metsäpeuroille hankittiin GPS-pannat ja tietokanta saatiin toimintakuntoon. Hankkeen päättymisen jälkeen pannat otetaan käyttöön, jolloin saadaan enemmän tietoa metsäpeuroille tärkeistä alueista. Sekä Suomen että Venäjän viranomaiset voivat hyödyntää toimintasuunnitelmaa suunnitellessaan toimenpiteitä metsäpeurakannan suojelemiseksi. Suomalaisten tutkijoiden tärkein havainto oli Karjalan metsäpeurakannan rooli Kainuun metsäpeurojen selviytymisessä 1940-luvulla, kun laji oli tilapäisesti kuollut sukupuuttoon liiallisen metsästyksen seurauksena. Karjalan metsäpeuroja vaelsi rajan yli Suomen puolelle pelastaen Kainuun metsäpeurakannan. Samanlaista vaellusta on kuitenkin tällä hetkellä epärealistista odottaa Karjalan metsäpeurojen alhaisesta määrästä sekä niiden pienemmästä levinneisyysalueesta johtuen. Tämä saattaa vaikuttaa Suomen metsäpeurojen suojeluasemaan tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotettua tietoa metsäpeuroista on jaettu paikallisesti ja globaalisti. Hankkeen aikana tuotettiin ja jaettiin korkealaatuista aineistoa metsäpeuroista (esimerkiksi Internet-sivustot, esitteet, kiertävät valokuvanäyttelyt, videot, diaesitykset jne.). Suurin osa tuotetusta aineistosta, mukaan lukien metsäpeuroja koskeva toimintasuunnitelma, on vapaasti luettavissa verkossa (www.forestreindeer.fi).Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2013-07-19 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

533 327 € / 221 415 €


Päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus (Riista -ja kalataloudentutkimuslaitos)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut
Biologian instituutti, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskus