< Takaisin hankkeisiin

Environmental Cluster of Northern Ostrobothnia, Directing the Business of to Northwestern Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tukea Pohjois-Pohjanmaan ympäristöklusterin rajanylittävää yhteistyötä ja suunnata ympäristöklusterissa mukana olevien toimijoiden toimintaa 20 prosentilla Luoteis-Venäjän suuntaan.

Keskeiset toimenpiteet

• Markkinaselvityksen tekeminen, mahdollisten venäläisten yhteiskumppaneiden kartoittaminen tuotekehitystä ajatellen • Mahdollisuuksien läpikäyminen Petroskoin valtion yliopiston sekä Arkangelin ja Murmanskin teknillisten yliopistojen kanssa ympäristöklusteriyritysten auttamiseksi • Toimintaohjelman luominen ympäristöklusterille • Kolmen ympäristöteknologiaseminaarin järjestäminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tehdyssä markkinaselvityksessä ei haettu loppuasiakkaita tai yhteistyökumppaneita tuotekehitystyötä ajatellen, vaan potentiaalisia businesskumppaneita koko liiketoimintaa ajatellen. Potentiaalisia kumppaneita löydettiin 200 kappaletta. Yksityiskohtaista toimintaympäristön analysointia ei toteutettu, sillä hankkeen aikana ei päästy yhteistyöyritysten kanssa sellaiseen vaiheeseen, että sitä olisi ollut järkevää toteuttaa. Hanke kävi Petroskoin valtion yliopiston sekä Arkangelin ja Murmanskin teknillisten yliopistojen kanssa läpi mahdollisuudet ympäristöklusteriyritysten auttamiseksi. Selvitystyössä päädyttiin siihen, että paras tapa oli järjestää täydennyskoulutustyyppistä workshop- ja seminaaritoimintaa ja huolellisesti laatia koulutusten ohjelmat niin, että ne palvelevat yrityksiä sekä markkinoinnin että teknisen osaamisen näkökulmasta. Ympäristöklusterille luotiin Luoteis-Venäjän toimintaa ohjaava toimintaohjelma, mutta siitä tuli huomattavasti suppeampi kuin suunnitteluvaiheessa ajateltiin. Tämä johtui siitä, että alaklusterikohtaisesti ei saatu juurikaan syntymään rajan ylittävää yhteistyötä joten toimintaohjelmalle ei voitu luoda kovin laajaa sisältöä. Laadittu toimintaohjelma liitettiin osaksi ympäristöklusterin toimintaa. Hanke järjesti kolme ympäristöteknologiaseminaari, yhden Pietarissa ja kaksi Oulussa. Kontaktien lukumäärä Luoteis-Venäjälle kasvoi ja seminaarien tuloksena syntyi kaksi yritysyhteistyökuviota.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-04-01 - 2004-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

173 734 € / 120 422 €


Päätoteuttaja

Ouluseutu yrityspalvelut
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtion yliopisto
Petrozavodskvodokanal
OOO Sistaja Voda