< Takaisin hankkeisiin

Environment and Well-Being Expertise into Business Activity in the Arkhangelsk Gateway
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa Kenozeron ja Rokuan alueiden luontoon pohjautuvaa yritystoimintaa kartoittamalla ja vahvistamalla ympäristö- ja luontoyrittäjyyden mahdollisuuksia ja luomalla uusia tuotteita.

Keskeiset toimenpiteet

• Rokuan ja sen lähialueiden matkailua tukevien alojen yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien tahojen kartoitus, yritystapaamisen järjestäminen Rokuan alueen mahdollisuuksista ja yhteistyön jatkosuunnitelman laatiminen • Opastuskeskus Supan kehittäminen alueen yrittäjiä palvelevaksi ympäristötietotaloksi, alueen matkailua tukevan näyttelyn rakentaminen, tietopankin kerääminen • Opastus- ja oppimateriaalin kokoamis- ja julkaisuhankkeen aloittaminen • Rokua-kirjan suunnittelu ja julkaisu.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kartoitettiin Rokuan ja sen lähialueiden matkailua tukevien alojen yrittäjiä ja yritystoimintaa suunnittelevia tahoja, joille järjestettiin yrittäjätapaaminen, jossa kerrottiin Rokuan alueen mahdollisuuksista ja laadittiin jatkosuunnitelmia tiiviimmälle yhteistyölle. Samoin käytiin keskusteluja mahdollisten Rokualle tulossa olevien yrittäjätahojen kanssa. Opastuskeskus Supasta kehitettiin alueen yrittäjiä palveleva ympäristötietotalo, johon rakennettiin alueen matkailua tukeva näyttely ja jonne aloitettiin keräämään tietopankkia. Keräämällä ja koostamalla ympäristökasvatusaineistoa sekä suomalaisilta että venäläisiltä suojelualueilta käynnistettiin Vihreän vyöhykkeen ja Baltian maiden parhaiden opastus- ja oppimateriaalien kokoamis- ja julkaisuhanke. Metsähallitus tuottaa hankkeessa kerätystä Vihreän vyöhykkeen ympäristökasvatusmateriaalista jaettavan materiaalin. Lisäksi suunniteltiin ja julkaistiin yhdessä toisen hankkeen kanssa Rokua –kirja. Hanke on edistänyt Rokuan kehittämisen strategiaa ja lisännyt alueen kansainvälistä verkottumista. Hankkeessa käynnistettiin Rokuan alueen ja venäläisten luonnonsuojelualueiden kanssa yhteistyö, joka toimikin varsin hyvin. Yhteistyö Kenozeron kansallispuiston kanssa jatkunee myös tulevaisuudessa. Myös hankkeessa kehittynyt yhteistyö muihin venäläisiin suojelualueisiin jatkuu, samoin Rokuan ja Metsähallituksen ympäristökasvatusyhteistyö. Rokuan alueen mahdollisuuksia kansainväliseen Geopark-verkostoon pääsemiseksi alettiin myös selvitellä. Verkoston yhteistyön päätavoite on geologisen perinnön suojelu ja kestävän kehityksen edistäminen alueilla ja verkostossa. Rokua hyväksyttiin mukaan verkostoon vuonna 2010. Hankkeessa käynnistettyjä toimenpiteitä jatketaan alueen kuntien ja Humanpolis Rokuan toimesta.Perustiedot


Lyhenne

Environment and Well-Being Expertise into Business Activity in the Arkhangelsk Gateway

Hankkeen kokonaiskesto

2005-09-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

341 949 € / 239 364 €


Päätoteuttaja

Utajärvi Municipality
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kenozero National Park
Metsähallitus
Vaalan kunta
Rokuan Kuntoutus Oy
Oulun Ev. lut. seurakunnat