< Takaisin hankkeisiin

Ensuring electricity availability at the Suoperä border stations
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kortesalmen-Suoperän rajanylityspaikka (sittemmin Kuusamon - Suoperän rajanylityspaikka) avattiin tilapäiseksi puutavaraliikenteelle tarkoitetuksi rajanylityspaikaksi vuonna 1965. Rajanylityspaikan statuksen nostaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi nostettiin esille 1990-luvun taitteessa ja Suomen ja Venäjän hallitukset tekivät periaatepäätöksen rajanylityspaikan muuttamisesta kansainväliseksi ylityspaikaksi vuonna 2001. Tämän hankkeen avulla haluttiin varmistaa sähkönsyöttö Kuusamo - Suoperän raja-asemalle ja tällä tavalla omalta osaltaan edistää rajanylityspaikan kehittämistä kansainväliseksi rajanylityspaikaksi. Sähköistys suunniteltiin varmistettavan vetämällä Kuusamon ja Suoperän raja-asemien välille sähkökaapelit, tietoliikennekaapelit ja laskemalla samaan kaivantoon putkitus mahdollisia tulevia kaapelointeja varten. Suoperän raja-aseman tarvitseman sähkönsyötön varmistaminen on varsinaisesti Karjalan tasavallan vastuulla, mutta koska lähin Venäjän puoleinen sähkölinja on 60 kilometrin päässä, päätti Kuusamon kaupunki raja-asema-kokonaisuutta valmisteltaessa 1990-luvun lopulla ottaa vastuulleen sähkönsyötön järjestämisen tulevalle Suoperän raja-asemalle viideksi vuodeksi. Tällä projektilla haettiin rahoitusta kaapelin vedon aiheuttamiin kustannuksiin.

Keskeiset toimenpiteet

• Kuusamon ja Suoperän raja-asemien välille sähkökaapelien, tietoliikennekaapelien vetäminen • putkitus mahdollisia tulevia kaapelointeja varten.

Hankkeen tulokset

Tavoite saavutettiin ja sähkökaapeli vedettiin Suomen puolelta Venäjälle rakennettavalle raja-asemalle. Uuden Suoperän raja-aseman rakennukset luovutettiin Venäjän tullille ja rajavartiopalvelulle heinäkuussa 2006 ja elokuun 2006 kuluessa Venäjän viranomaiset siirsivät tarkastustoimintansa uudelle raja-asemalle. Kuusamo – Suoperän raja-asema on avattu kansainväliselle liikenteelle, siitä tuli järjestyksessä yhdeksäs kansainväliselle liikenteelle avattu rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla.Perustiedot


Lyhenne

Ensuring electricity availability at the Suoperä border stations

Hankkeen kokonaiskesto

2004-12-01 - 2005-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

73 998 € / 20 000 €


Päätoteuttaja

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit