< Takaisin hankkeisiin

Energy Road
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tarkoituksena oli tuottaa kehittämis-, testaus- ja esittelypalveluja pohjoiskarjalaisille puun energiakäyttöön erikoistuneille yrityksille Pohjois-Karjalassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Uusiutuvaa energiaa esittelevän Energiatien Tietopisteen perustaminen Tuupovaaraan yhteistyössä yritysten kanssa, • 9 koulutustapahtuman ja kolmen seminaarin järjestäminen bioenergiaan liittyen, • Uusiutuvista energialähteistä opettavien luentojen järjestäminen alueen kouluille, toimivien bioenergiaa käyttävien kohteiden esittely, • Tutustumis- ja seminaarimatkat Venäjälle, • Bioenergian käyttöön liittyvä selvitys 25 eri lämmityskohteesta, • Osallistuminen useiden yritysten tuotekehitykseen tai valmiin tuotteen markkinoille tuontiin asiantuntijaresurssina (esim. tuotearviointia, tuotteen esittelyä Energiatien Tietopisteessä, tuotteen tavaramerkin, markkinointikanavien ja Venäjän vientimahdollisuuksien selvittämistä sekä rahoitushakemuksien ja tarjouspyyntöjen laadintaa).

Hankkeen tulokset

Hankkeessa perustettiin Tuupovaaraan yhteistyössä yritysten kanssa uusiutuvaa energiaa esittelevä Energiatien Tietopiste, josta oli saatavilla puuenergiaan keskittyviä esitteitä, bioenergia-alan tietokirjallisuutta ja laitedemonstrointia varten tuulivoimalla toimiva pellettilämmitysjärjestelmä. Hanke järjesti bioenergiasta 9 koulutustilaisuutta ja luennoi kolmessa asiantuntijaseminaarissa. Lisäksi hanke järjesti luentoja uusiutuvista energialähteistä alueensa kouluille. Toimivien bioenergiaa käyttävien kohteiden esittely oli olennainen osa koulutuksia. Hanke myös järjesti useita tutustumis- ja seminaarimatkoja Venäjälle. Hankeaikana tehtiin bioenergian käyttöönottoon liittyvä selvitys 25 eri lämmityskohteelle. Hanke osallistui useiden yritysten tuotekehitykseen tai valmiin tuotteen markkinoille tuontiin asiantuntijana. Hanke nopeutti yhteistyöyritystensä tuotekehityshankkeiden toteutusta: sopivien yrityskontaktien haku, asiantuntemus rahoitusmahdollisuuksien järjestämisestä ja tuotesuojauksesta sekä mahdollisuus markkinointiyhteistyöhön helpottivat yritysten kehityksen alla olevien tuotteiden markkinoille saattamista. Venäjä-yhteistyöstä oli tuloksena JPK-tuotteen vientiagentuuri Petroskoissa, bioenergiatekniikan sertifiointiselvitykset Venäjän vientiä varten sekä Tolvajärven matkailuhotellin sähköistys- ja lämmityssuunnitelma. Lisäksi Vapo Oy neuvotteli lämpölaitosten ja niihin liittyvän toiminnan viennistä Venäjän Karjalaan.Perustiedot