< Takaisin hankkeisiin

Enchanted by Nature – Getting Acquainted with the Boarder Area Nature
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tämän hankkeen tarkoituksena oli koota rajaseudun luonnosta kertovaa tutkimustietoa Suomessa ja Karjalan tasavallassa ja muokata se yleistajuiseksi materiaaliksi. Tavoitteena oli materiaalin hyödyntäminen luonnon markkinoinnissa ja luontomatkailun edistämisessä kansainvälisesti sekä oppimateriaalina.

Keskeiset toimenpiteet

• Tiedon kokoaminen oli 400 suomalaisesta ja venäläisestä tutkimusjulkaisusta ja sen jalostaminen aihekokonaisuuksia esitteleviksi teksteiksi, • Tekstien kuvittaminen valokuva-, piirros- ja karttamateriaalilla, • LUONNON LUMOISSA – Rajaseudun luonto tunnetuksi kirjan julkaisu fyysisenä, verkko- ja DVD-kopioina ja sen kääntäminen neljälle kielelle, • 8-sivuisen Rajaseudun luonto –lehden julkaisu.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa koottiin tavoitteiden mukaisesti tietoa yhteensä yli 400 suomalaisesta ja venäläisestä tutkimusjulkaisusta ja jalostettiin se suunnitelman mukaisia aihekokonaisuuksia esitteleviksi yleistajuisiksi teksteiksi. Tekstit kuvitettiin laajalla valokuva-, piirros- ja karttamateriaalilla. Aikaan saatiin kattava tietopaketti, kirja nimeltään LUONNON LUMOISSA - Rajaseudun luonto tunnetuksi. Kirja julkaistiin suunnitelman mukaisesti neljällä eri kielellä. Paitsi painatetussa muodossa, kirja on saatavana myös ympäristökeskuksen internetsivuilta ja DVD-ROM -levyllä. Kirjan lisäksi hankkeen aikana valmistui 8-sivuinen Rajaseudun luonto –lehti. Koottu aineisto esittelee kansantajuisesti Suomen ja Venäjän rajaseudun luontoa ja ihmisen suhdetta luontoon eri näkökulmista. Se on tarkoitettu yläasteiden ja lukioiden oheismateriaaliksi, luonto-oppaiden ja luontomatkailuyrittäjien käyttöön sekä kaikille pohjoisten havumetsien luonnosta kiinnostuneille. Kirja osoittautui ennakoitua kiinnostavammaksi. Siitä myös saatiin hyvin myönteistä palautetta paitsi lukuisista kouluista, myös luontomatkailuyrittäjiltä ja tutkimustahoilta. Hankkeessa tuotettu kirja on otettu oppikirjaksi ainakin Petroskoin valtionyliopistossa ja Petroskoin pedagogisessa yliopistossa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-01-01 - 2007-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

169 613 € / 169 613 €


Päätoteuttaja

Kainuun ympäristökeskus, Ystävyyden puiston tutkimuskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
Karjalan tutkimuskeskus
Kostamuksen luonnonpuisto