< Takaisin hankkeisiin

Employers meets youngsters (KA1011)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Työvoiman tarpeen kartoittaminen hotelli-, ravintola- ja turismialoille nyt ja tulevaisuudessa Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa, parhaan keinon löytäminen työvoiman ja työnantajien yhteen sovittamiseksi ja tulevaisuudessa häämöttävän työvoimapulan välttämiseksi.

Keskeiset toimenpiteet

• Tilanneraportin valmistelu Sortavalan matkailuyhdistyksen ja Karjalan tasavallan matkailu- ja informaationkeskuksen jäsenten sekä Pohjois-Karjalan matkailuyrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen avulla - kuinka he näkevät tilanteen saatavilla olevan ammattitaitoisen työvoiman suhteen ja mikä on heidän näkemyksensä tulevaisuuden tarpeista • Selvitykset yritysten kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista ottaa harjoittelijoita ja vajaakuntoisia työntekijöitä ja osallistua kansainväliseen harjoittelijavaihtoon • Tutkitaan mahdollisuuksia aloittaa nuorten ryhmätyöaktiviteetteja koulutuslaitoksissa ja selvitetään näiden sopivia järjestämismuotoja. Aktiviteettien tarkoituksen on tukea nuoria lähestymään työnantajia. • Työnantajien ja koulutuslaitosten edustajien yhteisten tapaamisten järjestäminen. Tapaamisten tarkoituksena on miettiä, kuinka opinto-ohjelmat vastaavat työnantajien tarpeita. • Olemassa olevien opiskelijoiden ja työnantajien välisten elektronisten töidenhakukanavien testaus.

Hankkeen tulokset

Projektin päätoimenpiteenä oli tilannekyselyn järjestäminen Sortavalan matkailuyhdistyksen ja Karjalan tasavallan matkailu- ja informaationkeskuksen jäsenille, Pohjois-Karjalan matkailualan yrittäjille ja alueen koulutusinstituuteille koskien olemassa olevaa ammattitaitoista työvoimaa ja heidän näkemyksiään tulevaisuuden tarpeista. Kyselyn pohjalta valittiin asiakohtia, joihin kohdistettiin tarkempia kyselyitä ja haastatteluja. Projekti tutki myös Nuorten Ideapaja-tyyppisten aktiviteettien aloittamista koulutuslaitoksissa. Näissä ideapajoissa nuoret voivat miettiä kuinka lähestyä työnantajaa. Tutkimuksen pohjalta voidaan väittää Laatokan Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa jo olevan työvoimapulaa ja työvoimatilanteesta ja yritysten tulevaisuuden mahdollisuuksista onkin ilmoitettu nuoria alalle kouluttaville instituutioille. Alan yritykset ovat tulleet tietoisiksi ongelmasta ja saattavat tulevaisuudessa kehittää yhdessä koulutuslaitosten kanssa keinoja välttää työvoimapulaa, esimerkiksi yhteisprojektien avulla.Perustiedot


Lyhenne

EMMY

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-08 - 2019-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

34 804 € / 31 323 €


Päätoteuttaja

Tasemark Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Valtiollinen Karjalan tasavallan autominen ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitos ”Sortavalan college”