< Takaisin hankkeisiin

EMMA, Special Berries to the Market
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Aiemmin kehitettyä kehittämistilamallia viljelykasvien testaamiseen sovellettiin Emma-hankkeessa karpalolle, mesimarjalle ja metsämansikalle yhteistyössä venäläisen yhteistyökumppanin kanssa. Tavoitteena oli viljelyn, jatkojalostuksen ja markkinoinnin taitojen lisääminen sekä uusien erikoismarjakasvien tuominen viljelyyn elinkeinomahdollisuuksien ja kannattavan yritystoiminnan lisäämiseksi maaseudulla.

Keskeiset toimenpiteet

• Yhteistyöverkoston kokoaminen, uusien markkina-alueiden kartoitus, • Kolmikielisten (suomi, englanti, venäjä) nettisivujen luominen kuluttajille ja viljelyä aloitteleville. (Nettisivut sisältävät tietoa useista marjalajikkeista sekä viljelijöiden käyttöön tarkoitetun intranetin), • Viljelyoppaiden tuottaminen, • Yrityksien aktivoiminen ideoimaan uusia jatkojalosteita ja hakemaan omaa rahoitusta tuotekehitykseen, • Marjojen biokemiallisten ominaisuuksien hakeminen jalostustoiminnan ja markkinoinnin tehostamiseksi.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa saatiin tietoa erikoismarjojen ekologiasta ja viljelystä sekä venäläisiä lajikkeista tilakokeisiin. Hankkeessa koottiin vahva, innovatiivinen ja toimiva yhteistyöverkosto. Kuluttajille ja viljelyä aloittaville koottiin kolmikieliset (suomi, englanti, venäjä) internetsivut osoitteeseen www.marjamaa.fi. Sivut sisältävät marjakohtaiset esitteet (aronia, ahomansikka, lakka, karpalo, tyrni, mesimarja, pensasmustikka, marjatuomipihlaja, vadelma ja pihlaja), joiden kautta on tarkoitus tehdä marjat sekä niistä valmistettavat tuotteet tunnetuiksi. Sivuilta löytyy myös mm. viljelijöiden käyttöön tarkoitettu intranet. Hankkeessa tuotettiin myös lakan ja karpalon viljelyoppaat. Kesällä 2008 lakkaa oli viljelyssä noin 5 hehtaarin verran avomaalla ja kasvihuoneviljely oli todettu onnistuvan myös ympärivuotisesti. Tuholais- ja pölytyssektoreilla todettiin olevan vielä kehitettävää, mutta itse viljelytekniikka alkoi olla selvillä. Karpalo lähti hyvin kasvamaan ja marjantuotantoa odoteltiin tulevaksi tilakokeista. Tilat ovat jatkaneet itse viljelyn kehittämissä osaamisensa puitteissa ja osa on laajentanut viljelyksiä. Markkinoita on selvitetty ja potentiaalisia ostajia marjoille on todettu olevan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yksittäispakatuille erikoismarjoille on kehitetty pakkauksen prototyyppi ja se odottaa jonkun yrittäjän halua ottaa se haltuunsa ja välitykseen. Erikoismarjoille tarvittaisiin vielä tutkimushankkeita nimenomaan pölytyksen kehittämiseen esim. kukkakärpäsen kehittämiseen pölyttäjäksi lakalle. Samoin tarvittaisiin tutkimuksia hillanälvikkään torjunnasta luonnonmukaisin keinoin.Perustiedot