< Takaisin hankkeisiin

ELO FOOD – Export Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tavoitteena oli edistää Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elintarvikeyrittäjien Venäjä-kauppaa ja ammatillista osaamista. Tarkoituksena oli panostaa yritysten tuotekehitystoimintaan, valmistusprosessien kehittämiseen sekä laatutoiminnan parantamiseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Tuotekehityskoulutus ja varsinainen tuotekehitystyö elintarvikkeisiin liittyen: Uuden leipomotuotteen, Juustorieskan, lanseeraaminen Venäjällä, • Tuotetestausten suorittaminen tuotteiden sopivuuden selvittämiseksi Venäjän markkinoita ajatellen, • ISO 9001 laatujärjestelmäkoulutuksen järjestäminen viljelijöille, • Vienti- ja markkinointikoulutuksen sekä opintomatkojen järjestäminen maataloustuotteiden vientiin perehdyttämiseksi, • Yrityskohtaisten Venäjä-kaupan ABC -käsikirjana toimivien vientikansioiden laatiminen, selvitykset yritysten perustamisesta Venäjälle, markkinointimateriaalin ja tuotehinnastojen laatiminen suomeksi ja venäjäksi. • Markkinatutkimuksen teettäminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa järjestettiin tuotekehityskoulutusta ja tehtiin lisäksi varsinaista tuotekehitystyötä elintarvikkeisiin liittyen. Tuotekehityksen tuloksena Venäjälle lanseerattiin uusi leipomotuote, Juustorieska. Lisäksi tehtiin Pietarissa tuotetestauksia, joilla selvitettiin tuotteiden sopivuutta Venäjän markkinoille. Laatukoulutuksena viljelijät suorittivat ISO 9001 laatukoulutuksen. Hanke järjesti myös markkinointikoulutusta ja opintomatkoja, joilla perehdyttiin maataloustuotteiden vientiin Venäjälle. Lisäksi hankkeen aikana yrityksille järjestettiin vientikoulutusta, laadittiin yrityskohtaiset Venäjän kaupan ABC -käsikirjana toimivat vientikansiot, tehtiin selvitykset yrityksen perustamisesta Venäjälle sekä markkinointimateriaaliksi tuotehinnastot suomeksi ja venäjäksi. Hanke teetti Pietarin ja Leningradin alueen elintarvikemarkkinoista, elintarvikeyrityksistä sekä tukku- ja vähittäiskaupoista markkinatutkimuksen, jonka kautta vilja-alalle löytyi yhteistyökumppani. Hankkeen aikana saatiin luotua pysyviä jakelukanavia Pietarin alueelle ja solmittua yhteistyösopimuksia. Pohjois-Karjalan aikuisopisto allekirjoitti yhteistyösopimuksen Karjalan tasavallan maatalous- ja elintarvikeministeriön kanssa ja pietarilainen elintarvikeyhtiö OOO Nord-World ja suomalainen elintarvikekonserni Luonto-Shop Oy solmivat yhteistyösopimuksen. Hanke teki yhteistyötä myös Pietarin valtiollisen leipäkeskuksen kanssa. Pietariin vietiin elintarvikkeita Nikolai Vinonen Oy:n kautta. Hankkeen aikana perustettiin Pietariin tuorejuustola, jonka kautta saatiin jatkojalosteita ja jauhoja Pietarin markkinoille. Konkreettisina tuloksina oli 10 investointi- ja koulutustarjousta juustola-, marja- ja kalanjalostusyhteistyön aloittamisesta Kuolan ja Karjalan tasavallan alueella. Hanke madalsi elintarvikealan yritysten vientikynnystä ja toi esiin käytännön realiteetit elintarvikeviennin osalta. Hankkeen yhteydessä päästiin kokeilemaan vientitoimituksia ja niistä saatiin tarvittavaa, yrittäjäkentälle hyödyllistä käytännön kokemusta. Hankkeen toiminnan johtopäätöksenä oli selkeästi se, että pienten elintarvikeyritysten voimavarat ja osaaminen eivät riitä vientikanavien avaamiseen, vaan tarvitaan yritysten yhteistoimintaa. Vain suuryritykset pystyvät oman organisaationsa voimin vientitoimintaan.Perustiedot


Lyhenne

ELO FOOD – Export Russia

Hankkeen kokonaiskesto

2001-09-30 - 2004-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

364 051 € / 292 551 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Murmanskin ja Kantalahden yrityspalvelupisteet
Karjalan neuvonta- ja palvelukeskus
Karjalan tasavallan maatalousministeriö
Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutukeskukset
Pohjois-Karjalan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus