< Takaisin hankkeisiin

Efficient Energy Management (SE693)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on kehittää moniportainen käytännön ohjelma, mikä tukee energiatehokkuutta koskevia toimia ja erityisesti koskien julkisia rakennuksia Pietarissa. Projekti perustuu tuloksiin pilottirakennuksista, jotka edustavat tyypillisiä 1950 - 80-luvuilla rakennettuja julkisia rakennuksia (esim. koulut, lastentarhat, terveysasemat jne.).

Keskeiset toimenpiteet

- Kehitetään energiatehokkuutta koskeva tietopankki (Energy Efficiency Platform ) ja kerätään asiaan kuuluvaa koulutusmateriaalia - Energiatehokkaiden rakennusten pilotoinnit ja seurannan mittaamisen kehittäminen - Energiatehokkuuden auditoinneista saatujen tulosten perusteella tehtävien tutkimusten ja tutkielmien valmistelu - Valikoitujen rakennusten benchmarking ja energia-auditointi Suomessa ja Pietarissa - Yleisen alueellisen lämmitysenergiatehokkuuden arviointimallin (the General Regional Heating Energy Efficiency Assessment Model (REEMod)) sekä yleisten alueellisten asuinalueita koskevan energiatehokkuuden arviointikriteereiden (the General Regional Energy Efficient Assessment Criteria for Housing Areas (REECrit)) luominen

Hankkeen tulokset

Energiatehokkuutta koskevat auditoinnit tehtiin pilottirakennuksissa, jotka oli rakennettu 1950 – 80-luvuilla. Projektin aikana suoritettiin energiatehokkuuden mittaamistehtäviä sekä seurantatoimenpiteitä. Hankkeen aikana laadittiin ja julkaistiin useita tieteellisiä artikkeleita. Tärkeä informaatio säilytettiin ” the Energy Efficiency Platform (EEP)”-tietokannassa, jonka luominen oli osa projektin tuotoksista. Tietoa projektin aktiviteeteista oli saatavilla projektin internet-sivuilta, kuten myös EEP:sta ja työpajoista ja konferensseista Suomessa ja Venäjällä. Lisätietoa projektista ja sen toiminnoista löytyy http://acea.spb.ru/efem/www/.Perustiedot


Lyhenne

EFEM

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-01 - 2014-11-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

396 740 € / 277 540 €


Päätoteuttaja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin valtiollinen polytekninen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Pietarin kiinteistöomistajien liitto
Tuotanto- ja tutkimusorganisaatio Venchur