< Takaisin hankkeisiin

Education of employees in construction and real estate sector in Leningrad Region (SE718)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoite on kehittää ja toteuttaa sellaisia pysyviä yhteistyömalleja Kaakkois-Suomessa ja lähialueilla Venäjällä, mitkä lisäävät Leningradin alueen rakennus- ja kiinteistöalan työvoiman ja aikuiskoulutuksen kapasiteettia, parantavat laatua ja vahvistavat tehokkuutta ja siten mahdollistavat pysyvän kasvun alueen talonrakennusalalla.

Keskeiset toimenpiteet

- Leningradin alueen rakennus- ja kiinteistöalan aikuiskoulutuksen konseptin suunnittelu ja luominen - Kahden pilottikoulutuksen valinta ja suunnittelu - Rakennus- ja kiinteistöalan yritysten valinta pilottikoulutuksiin - Venäläisten ja suomalaisten koulutusohjelmien vertailu huomioiden koulutuksen teoria- ja käytännön vaatimukset, siirtotyöläisten koulutustarpeiden tunnistaminen - Leningradin alueella järjestettävien ja suomalais-venäläisyhteistyössä kehitettävien 5-6 aikuiskoulutuksen koulutussisältöjen valinta - Osaamiseen perustuvien opetusmetodien ja arviointien kehittäminen - Olemassa olevan opintomateriaalin/multimedian päivitys ja levittäminen - Erityisesti Leningradin alueen tarpeisiin kohdistuvan rakennustyöläisille tarkoitetun opiskelumateriaalin tuottaminen - Esimiehille suunnatun opiskelumateriaalin tuottaminen - Tiedotuskampanja Leningradin alueella järjestettävien rakennus- ja kiinteistöalan koulutusohjelmien arvostuksen lisäämiseksi - Projektijohtaminen - Seuranta ja arviointi - Projektin tulosten ja hyvien käytänteiden levittäminen

Hankkeen tulokset

Tavoite saavutettiin suunnittelemalla konsepti yhteistyönä toteutettavasta aikuiskoulutuskeskuksesta, toteuttamalla kaksi pilottikoulutushanketta, kehittämällä koulutusmetodeja sekä päivittämällä ja jakamalla olemassa olevaa koulutusmateriaalia/multimediaa. Hankkeessa toteutettiin kaksi pilottikoulutusta: yksi esimiehille ja yksi työntekijöille. Koulutusmateriaalikokonaisuuksia tuotettiin kolme esimiestasolle ja viisi työntekijätasolle. Hankkeessa toteutettiin myös sähköisen ohjemateriaalin (DigiRatu) päivitys ja käännöstyö venäjäksi. Yhteistyössä järjestettävän aikuiskoulutuksen konsepti saatiin valmiiksi. Konsepti pohjautuu suomalaiseen ammatilliseen aikuiskoulutuskeskuksen toimintaan ja tämä tarjosi käytännön mallin luokkahuoneille ja koulutustiloille toteutettavaksi myös Venäjällä. Projektin aikana tuotettiin myös mm. kirjallisuutta käytettäväksi jatkossa venäläisissä rakennusalan organisaatioissa sekä sähköistä ohjemateriaalia, jota rekisteröityneet käyttäjät voivat hyödyntää ilmaiseksi Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä EDUSTROI-projektin kanssa, mikä saattaa lisätä projektissa saatujen tulosten pysyvyyttä.Perustiedot