< Takaisin hankkeisiin

Education and cooperation at the border of Finland and Karelian Federation. The challenges of upper secondary education in East Finland and the Republic of Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa suomalais-venäläistä tutkimusyhteistyötä ja laajentaa sitä koulutuksen tutkimuksen suuntaan kokoamalla yhteistyössä selvitykset koulutussektorin tilasta ja muutospaineista Itä-Suomessa ja Karjalan tasavallassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Koulujärjestelmien ja oppilaitosten tilan ja tarpeiden tarkastelu suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden voimin, • Aineiston kerääminen kyselyillä ja haastatteluilla sekä opetushallintojen (Suomi ja Venäjä) asiakirjoja, tilastoja, suunnitelmia ja lehdistöaineistoja hyödyntämällä, • Rajayhteistyön kehitysnäkymien, haasteiden ja toimintaedellytysten selvittäminen paikallisella tasolla.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tarkasteltiin eri koulutusjärjestelmiä ja -tarpeita suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden voimin. Tutkijat kartoittivat nimenomaan toisen asteen koulutuksen ja oppilaitosten - lukioiden ja ammatillisen koulutuksen - tilaa ja yhteistyön edellytyksiä. Rajaseudulla aineistoja kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla sekä opetushallinnon asiakirjoja, tilastoja ja suunnitelmia sekä lehdistöaineistoja hyödyntämällä. Toisaalta paikallisella tasolla selvitettiin tapaustutkimusten ja oppilaitosesimerkkien valossa rajayhteistyön kehitysnäkymiä, haasteita ja toimintaedellytyksiä. Tarkastelun keskiössä olivat yhteistyömahdollisuudet Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan välillä, yhteistyön kokemukset, plussat ja miinukset sekä haasteet tulevaisuudelle. Venäjän puolella koulutuskenttää kartoitettiin asiakirja- ja tilastoaineistojen ohella opetushallinnon virkamiehiä haastattelemalla. Työtä tehtiin sekä Petroskoissa että rajakaupungeissa Sortavalassa ja Kostamuksessa suoritettavin tapaustutkimuksin. Karjalan tiedekeskus ja Petroskoin valtionyliopisto osallistuivat yhteistyössä Karjalan tasavallan opetus- ja nuoriasiain ministeriön kanssa Venäjän puolella suoritettavan selvitystyön toteuttamiseen. Tutkimuksella luotiin yleiskuva toisen asteen koulutusverkostosta ja oppilaitoksista Karjalan tasavallassa. Koulutus ja opetussuunnitelmia verrattiin rajaseudun taloudellisiin kehitysnäkymiin ja uudenlaisen rajan ylittävän kanssakäymisen avaamiin mahdollisuuksiin. Selvittämällä ja tekemällä tunnetuksi venäläisen koulutusjärjestelmän kehitysnäkymiä hanke loi osaltaan edellytyksiä suomalais-venäläisen koulutusyhteistyön kehittämiselle. Tutkimuksen Suomen puoleisesta osuudesta vastasivat Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja sosiologian laitos. Vastuullisia viranomaisia ja opetusalan avainhenkilöitä haastattelemalla ja lehdistön koulutuskeskusteluja hyödyntämällä selvitettiin koulutusalan tärkeimmät muutospaineet. Samalla paneuduttiin erityisesti ammattikolutukseen, sen nykytilanteeseen ja ennusteisiin tilastojen valossa. Itä-Suomessa toteutettiin myös laaja kysely toisen asteen oppilaitosten Venäjä yhteistyöstä ja Venäjä kielen opiskelun nykytilanteesta. Hankkeen tutkimusten tuloksena tehtiin Oppia rajalla -kirja suomeksi ja venäjäksi.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-06-01 - 2007-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

165 307 € / 153 956 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto
Karjalan tiedekeskus
Joensuun yliopiston sosiologian laitos