< Takaisin hankkeisiin

EcoPark (SE707)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin päätavoite on parantaa energiatehokkuutta ohjelma-alueella (Kaakkois-Suomi ja Luoteis-Venäjä). Rakennusalan kehittämiseksi Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarissa ja Leningradin alueella suunnitellaan tietopankki energiatehokkuudesta, rakennusalasta ja ammatillisesta koulutuksesta, vahvistetaan raja-alueella toimivien rakennusalan koulutuslaitosten yhteistyötä sekä perustetaan rakennus- ja kiinteistöalan tutkimuskeskus.

Keskeiset toimenpiteet

- Yhtenäisen tietopankin luominen - Luodaan sääntökokoelma IIP:n (kumppanuus) osallistujien yhteistoiminnalle - Luodaan sääntökokoelma IIP:n (restaurointi) osallistujien yhteistoiminnalle - Kehitetään malli oppilaitosten yhteistyöstä - Koulujen yhteistyöstä laaditun mallin julkaisu (tiedotustilaisuus) - Konferenssi koulutukseen liittyvistä ongelmista (tiedotustilaisuus) - Asiantuntijakomitean perustaminen tutkimuksen laadusta - Luodaan kriteeristö uusien materiaalien valinnasta, teknologioista, laitteistoista/laitteista ja koulutuspalveluista - Kehitetään projektia eurooppalaisten ja venäläisten rakennusstandardien(kaupunkirakentaminen) normien yhdenmukaistamisesta - Julkaisutilaisuus energiatehokkaista innovaatioista

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana tavoitteet saavutettiin kokoamalla alan asiantuntijaverkosto ja ottamalla yhteyttä yrityksiin, jotka toimivat rakennus- ja energia-alalla. Hankkeessa julkaistiin tietopankki (Unified Information Platform) internetosoitteessa http://technopark-spb.com, jossa on saatavilla tietoa rakennus- ja energia-alan julkaisuista, lisätietoa kohderyhmille ja pilottiprojektien tietokanta. Koulutusalalla tehtiin yhteistyötä valtiollisten, teollisuus- ja yksityisten oppilaitosten, kuten myös yritysten ja erilaisten työryhmien kanssa. Tietoa projektin tuloksista ja partnereiden tarjoamista palveluista löytyy Technoparkin internetsivuilta http://technopark-spb.com.Perustiedot


Lyhenne

EcoPark

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-22 - 2014-12-21

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

576 434 € / 396 434 €


Päätoteuttaja

Pietarin rakennushankkeiden valvontaosasto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin rakennuskomitea
Helsingin kaupunki
Rakennusteollisuus RT ry
Kiinteistöhallinnon kilta