< Takaisin hankkeisiin

ECOFOOD (SE465)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin laajempana tavoitteena on parantaa ja tehostaa innovatiivista, rajat ylittävää yhteistyötä venäläisten ja suomalaisten luomutuoteyritysten välillä yhteisten luomutuotemarkkinoiden luomiseksi Kaakkois-Suomeen ja Luoteis-Venäjälle. Projektin erityistavoitteena on luoda teoreettinen pohja, käytännön oletukset ja metodologia venäläisten ja suomalaisten asiantuntijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi luomutuoteteollisuudessa.

Keskeiset toimenpiteet

- Ympäristön nykytilan arviointi Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä - Arviointimenetelmän kehittäminen luomuruoan turvallisuudesta - Aihealuetta koskevat seminaarit ja työpajat projektissa mukana oleville asiantuntijoille

Hankkeen tulokset

Hankkeen tavoitteet saavutettiin kehittämällä “ Standard for organic food production and processing” sekä venäjäksi että englanniksi. Lisäksi projekti oli vastuussa standardin kirjallisuusluettelon laatimisesta, tämä luettelo on luettavissa sähköisenä Pietarin ekologisen liiton internetsivuilla www.ecounion.ru. Hankkeen aikana projektipartnerit tekivät useita analyyseja ja tutkimuksia koskien luomutuotantoa ja luomutuotantolupaa hakevien viljelijöiden arviointeja. Lisäksi projekti oli vastuussa ajantasaisen standardin kriterian arvioimisessa, ja tätä kriteriaa maanviljelijät voivat käyttää apuna arvioidessaan toimintansa määräystenmukaisuutta verrattaessa luomutuotannon vaatimuksiin. Projekti myös vastasi yleisölle suunnatuista tietolehtisistä luomutuotannosta sekä luomusertifikoinnista. Lisätietoa ja projektijulkaisut löytyvät www.ecofood-enpi.ru.Perustiedot


Lyhenne

ECOFOOD

Hankkeen kokonaiskesto

2012-02-22 - 2014-02-21

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

445 376 € / 356 243 €


Päätoteuttaja

Pietarin kauppa ja teollisuuskamari
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suomalais-venäläinen kauppakamari
Pietarin ekologinen liitto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto